Teatr Studio zyskał nowego dyrektora. Przez następne pięć lat placówką pokieruje dotychczasowy dyrektor, Roman Osadnik

Roman Osadnik, dotychczasowy dyrektor Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, pokieruje placówką przez kolejne sezony. Decyzja zapadła po głosowaniu konkursowej komisji. Kandydatura Osadnika została zaakceptowana bezwzględną większością głosów.

Plan na kolejne pięć lat

Na czele konkursowej komisji stanęła radna Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska, która podpisała się pod uzasadnieniem dokonanego przez jury wyboru. Jak czytamy w dokumencie, przeprowadzona z kandydatem rozmowa przekonała komisję, iż jest on doskonale obeznany ze specyfiką funkcjonowania placówki teatralnej. Wykazał on również, że ma dokładną wizję na dalszą pracę ośrodka kulturalnego, jakim jest Teatr Studio. Działalność ta nie ma jednak jedynie kontynuować wypracowanych już procedur, ale prowadzić do poszerzenia oferty i wyjście naprzeciw nowym grupom odbiorców. Duże znaczenie dla jury miał również fakt, że ubiegający się o stanowisko dyrektorskie deklarował zachowanie dotychczasowej formuły teatru, określanej jako otwartej i wychodzącej poza klasyczne ramy.

Sylwetka nowego dyrektora

Roman Osadnik jest znanym w środowisku mecenasem kultury o ogromnej wiedzy i doświadczeniu. Absolwent wielu uczelni: Uniwersytetu Śląskiego na kierunku kulturoznawstwo, Podyplomowych Studiów Menedżerów Kultury oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Osadnik jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie prawa autorskiego i prasowego, które ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego działalność od lat wiąże się z piastowaniem stanowisk kierowniczych. Jego doświadczenie obejmuje między innymi współpracę z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Operą Śląską w Bytomiu, czy Teatrem Polonia w Warszawie. Z Teatrem Studio Roman Osadnik związał się w roku 2011. W ramach dyrektorskiej działalności doprowadził do realizacji wielu nowych produkcji teatralnych, a także licznych wydarzeń artystycznych.

Niedawno informowaliśmy też o wynikach konkursu na dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie.