Szczegółowy plan rozwoju sieci metra w Warszawie autorstwa firmy ILF

Firma konsultingowa ILF, specjalizująca się w projektowaniu infrastruktury, opracowała kompleksowe studium dotyczące przyszłego rozwoju sieci metra w polskiej stolicy. Dokument zawiera m.in. szczegółowe informacje o propozycjach liczby i kształtu linii metra, jak również wykaz planowanych do budowy stacji. W dokumencie odnajdziemy także rzetelne dane dotyczące planowanego tempa rozbudowy całej sieci komunikacji podziemnej w Warszawie.

Wszystkie te informacje zyskały publikę dzięki staraniom Michała Stankiewicza, który wystąpił do władz miasta z wnioskiem o udostępnienie tego dokumentu jako informacji publicznej. Opracowanie, które ujrzało światło dzienne, to obszerne źródło danych, obejmujące nie tylko przewidywane natężenie ruchu pasażerskiego na poszczególnych liniach, ale także szczegółowe opisy planowanych punktów przesiadkowych czy harmonogram budowy każdej planowanej linii.

Zdecydowaliśmy się przybliżyć Państwu te szczegóły, zaczynając od analizy map zawartych w opracowaniu ILF. Przedstawiają one przewidywany układ całej sieci metra, podział na poszczególne linie oraz etapy ich budowy z określonymi datami ich realizacji.