Strefa płatnego parkowania na Kamionku – w kwietniu zaplanowano konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Miejski zaprosił mieszkańców Pragi na konsultacje. Do 28 kwietnia można zgłaszać uwagi dotyczące rozszerzenia strefy płatnego parkowania na Pradze Południe. Obszar, który brany jest obecnie pod uwagę to wschodnia część Kamionka.

Drogowcy pytają o opinię

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbyło się piątek 08 kwietnia. Przedmiotem rozmów był popularny Kamionek i możliwe dla niego rozwiązania. Mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją, jaką miasto proponuje dla obszaru między ulicami Podskarbińską, Terespolską, Międzynarodową i Stanisława Augusta. Prezentowany zmiany dotyczyły przyszłej organizacji ruchu i parkowania.

Podczas konsultacji mieszkańcy mogą zapoznać się z wynikami pomiarów, ukazującymi rzeczywisty popyt na miejsca parkingowe w tym rejonie. Analizy obejmują stopień zapełnienia miejsc oraz ich rotację. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu, jednak nie mają wpływu na to, czy Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zostanie wprowadzona. O jej rozszerzeniu zadecyduje Rada Miasta.

Kamionek na prośbę mieszkańców

Jak podał w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich, na tę część Pragi zwrócili uwagę drogowców sami mieszkańcy. Podczas konsultacji dotyczących ulic zachodniej strony Kamionka prowadzonych jesienią ubiegłego roku, pojawiło się wiele głosów za przyjrzeniem się przestrzeni między ulicami Podskarbińską, Terespolską, Stanisława Augusta, Międzynarodową oraz linią kolejową. Tam bowiem zlokalizowane są obiekty, które podnoszą zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Znajdziemy tu sądy, uczelnię wyższą, a także siedzibę urzędu dzielnicy i Zarządu Transportu Miejskiego.

Jak podkreślono w komunikacie, decyzję o zmianie granic strefy parkowania podejmą radni miejscy. Zanim jednak dojdzie do głosowania, mieszkańcy mają szansę podzielić się swoimi uwagami . Ich opinie Zarząd Dróg Miejski uwzględni w swoich projektach w taki sposób, by były odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby mieszkańców.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w spotkaniach stacjonarnych i on-line. Wszelkie uwagi do projektu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego można również zgłaszać drogą mailową pod adresem [email protected]. Zamknięcie konsultacji nastąpi 28 kwietnia 2022 roku. Raport w tej sprawie pojawić się ma w czerwcu.