Skra czeka na rewitalizację – ruszył przetarg na realizację pierwszego etapu odnowy sportowego kompleksu

Ruszył przetarg o umowę na wykonanie projektu i przeprowadzenie robót budowlanych w obrębie kompleksu Skra. Chętni na przywrócenie obiektowi sportowemu dawnego blasku, na składanie ofert mają czas do 14 marca.

Teren prawie gotowy pod inwestycję

Prace porządkowe na terenie kompleksu Skra jeszcze trwają. Przez ostatnie miesiące działacze z  Aktywnej Warszawy z pomocą Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg podejmowali ogromne wysiłki, by należący do ośrodka teren przygotować na przyjęcie nowych pomysłów. Mówimy o pracach porządkowych, ale konieczne było też odgrodzenie terenu i wyburzenie tych obiektów, które groziły zawaleniem.

Do przygotowań przystąpiono po długiej walce władz Warszawy o powrót kompleksu pod opiekę miasta. Przez lata bowiem Skra zależna była od klubu sportowego, który nie przeprowadzał na terenie kompleksu żadnych, nawet koniecznych remontów. W wyniku tego obiekt stopniowo popadał w ruinę. Ostatecznie kompleks przy ulicy Wawelskiej przekazano miastu 28 stycznia 2021 roku. Przetarg to kolejny krok na ścieżce prowadzącej do udostępnienia ośrodka mieszkańcom stolicy.

Do czego zobowiąże się wykonawca?

Pierwszy etap rewitalizacji kompleksu to niemałe wyzwanie. Firma, która zwycięży w przetargu, będzie zobowiązana wykonać projekty budowy i tę budowę przeprowadzić. Władze wymagają przedstawienia koncepcji dla nowego lekkoatletycznego stadionu treningowego z zapleczem, stadionu do rugby oraz kilku boisk. W założeniu przyjmuje się również organizację otwartej na Pole Mokotowskie strefy sportowo-rekreacyjnej i parkowej. Od chwili podpisania umowy wykonawca będzie miał 32 miesiące na wywiązanie się z jej postanowień.

Jakie są wymogi?

Organizatorzy przetargu wyraźnie zaznaczyli, jakie są ich oczekiwania co do kształtu poszczególnych obiektów. Stadion lekkoatletyczny, który ma być zapleczem treningowym dla stadionu głównego, ma być wyposażony w cztery 400-metrowe tory, rozbieg do skoku o tyczce, skoku w dal oraz trójskoku. Przewidziano tam również stanowisko do skoku wzwyż, rzutu oszczepem, młotem i dyskiem. Zaplanowano także strefę do pchnięcia kulą. Na trybunach zaplanowano blisko 500 miejsc dla obserwatorów.