Ruszył remont ulicy Skrzyneckiego w Wawrze

Rozpoczęły się prace remontowe w obrębie wawerskiej ulicy Skrzyneckiego. Od poniedziałku ekipa robotników pracuje nad odnową kilometrowej ulicy. Drogowcy zapowiadają realizację kolejnych etapów w taki sposób, by ich działania były odczuwalne dla okolicznych mieszkańców w jak najmniejszym stopniu.

Pierwszy etap prac

W poniedziałek 07 marca rozpoczął się pierwszy etap prac, w ramach których drogowcy wyremontują kilometrową ulicę Skrzynecką, zlokalizowaną w Wawrze. Niemodernizowana od dziesięcioleci jezdnia nosi znaki nie tylko wieloletniej eksploatacji, ale też ujawnia popularny styl minionego stulecia. Położona w Marysinie Wawerskim ulica bowiem, jest już jedną z nielicznych miejskich dróg, na których można jeszcze zobaczyć charakterystyczne sześciokątne płyty betonowe, zwane trylinką. Jak jednak przekazał Zarząd Dróg Miejskich, płyty te znikną z obszaru ulicy jeszcze w tym roku.

Pierwsze prace widoczne są na odcinku między ulicami Potockich i Kościuszkowców, gdzie niedawno zakończyły się działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Drogowcy obiecują, że wszelkie prace będą przeprowadzane małymi etapami. Ma to zminimalizować powstające przy tego typu remontach utrudnienia dla zamieszkujących okolicę osób.

Jak wygląda harmonogram prac?

Z przekazanych przez Zarząd Dróg Miejskich informacji wiadomo, jak ma przebiegać pierwszy etap remontu ulicy Skrzyneckiego. Fragment między Kościuszkowców a Przyjaźni pozostanie zamknięty do środy 09 marca włącznie. Następnie w dniach od czwartku 10 marca do piątku 18 marca planowane jest zamknięcie odcinka między ulicą Przyjaźni a ulicą Botaniczną.

Po zakończeniu prac drugiego etapu pozostaną jeszcze dwa odcinki. Pierwszy z nich zawarty między ulicą Botaniczną i Storczykową. Drugi – między ulicami Storczykową a Potockich. Termin zamknięcia tych części ulicy Zarząd Dróg Miejskich jeszcze nie udostępnił. Informacja ta ma się pojawić w połowie marca.

Co ma się zmienić?

Z przedstawionych przez Zarząd Dróg Miejskich planów wynika, że na początek drogowcy ściągną obecny asfalt i tymczasową podbudowę. Kolejnym korkiem będzie wybudowanie kanalizacji deszczowej. Ma to zapobiec zdarzającym się przy intensywniejszych opadach atmosferycznych zalaniom. Na koniec pojawią się nowe chodniki, a na jezdni świeża, asfaltowa nawierzchnia.

Po odświeżenie tego fragmentu ekipa drogowców przeniesie się na odcinek między ulicą Potockich a Kaczeńca. Właśnie tam planuje się usunięcie historycznej trylinki i wyłożenie nawierzchni asfaltowej. Jednak termin rozpoczęcia prac w tej części ulicy zależy od tego, kiedy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończy swoje działania, których początek zaplanowano na 21 marca. Dopiero po zamknięciu tego projektu możliwe będzie przekazanie terenu drugiemu wykonawcy.