Rozszerzenie strefy płatnego parkowania na Mokotowie – zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego od 2025 roku

Prezydent miasta, Rafał Trzaskowski, wyraził zamiar poszerzenia obszaru objętego płatnym parkowaniem na terenie Mokotowa. Nowa regulacja ma wejść w życie na początku 2025 roku. W niedawnym czasie doszło do zakończenia procesu konsultacji społecznych dotyczących planowanej ekspansji strefy. Niejasna natomiast pozostaje sytuacja rejonów takich jak Saska Kępa czy Kamionek. W tych miejscach Wojewódzki Sąd Administracyjny podjął decyzję na korzyść mieszkańców, jednak poprzedni wojewoda nie zgodził się z werdyktem i skierował sprawę do instancji wyższej.

W okresie od 15 listopada do 15 grudnia 2023 roku, mieszkańcy Mokotowa mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach społecznych dotyczących projektu. Michał Olszewski, wiceprezydent miasta, informuje: “Podczas konsultacji uczestnicy mieli szansę zapoznać się z proponowanymi zmianami w organizacji ruchu drogowego i parkowania oraz zgłaszać uwagi do przedstawionych planów. Raport z konsultacji powinien zostać sporządzony w ciągu 60 dni po ich zakończeniu”. Szczegółowy zakres obszaru, który ma wejść w skład Strefy Płatnego Parkowania Niestrefowego (SPPN) jest nieznany, ale podczas konsultacji odniesiono się do planów wcześniej opublikowanych przez Zarząd Dróg Miejskich (ZDM). Przewiduje się, że strefa obejmie tereny do ulic Idzikowskiego, Domaniewskiej i Woronicza od strony południowej. Poglądowy projekt strefy prezentujemy poniżej.