Rezultaty konkursu architektonicznego na projekt pływalni i przestrzeni dla sportów miejskich w Ośrodku Namysłowska na Pradze Północ

Stołeczne Centrum Sportu pod nazwą “Aktywna Warszawa” niedawno wydało oświadczenie na temat wyników konkursu architektonicznego. Celem konkursu było stworzenie koncepcji dla pływalni krytej, pływalni odkrytej oraz strefy aktywności dedykowanej sportom miejskim, które miałyby znaleźć swoje miejsce w ramach Ośrodka Namysłowska, położonego na Pradze Północ.

Wyniki konkursu zostały już ogłoszone przez “Aktywną Warszawę”. Konkurs miał na celu wyłonienie najbardziej przekonujących i innowacyjnych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych, uwzględniających również zagospodarowanie terenu. W procesie aplikacyjnym swój udział zgłosiło trzy podmioty.

Jednakże, jak zauważyła komisja konkursowa, jeden z uczestników zdecydował się na rezygnację w trakcie realizacji swojej koncepcji konkursowej. Tym samym jego prace nie były brane pod uwagę. Kolejny uczestnik, niestety, przesłał swoją pracę po wyznaczonym terminie, co również skutkowało brakiem możliwości oceny jego projektu.

W rezultacie, do oceny została przedstawiona tylko jedna koncepcja. Została ona przygotowana przez pracownię PAS sp. z o.o., która ma swoją siedzibę w Ostrowie Wielkopolskim. Zwycięzcy konkursu przyznano nagrodę finansową oraz zaproszenie do negocjacji w ramach trybu zamówienia z wolnej ręki. Negocjacje mają na celu omówienie realizacji usługi projektowej dotyczącej pierwszego etapu planowanej inwestycji.