Przetarg na projekt przebudowy alei Jana Pawła II i okolic w Warszawie

Tramwaje Warszawskie ogłosiły konkurs na opracowanie projektu modernizacji alei Jana Pawła II. Zakres prac obejmować będzie nie tylko tę główną arterię, ale również ulicę Stawki, rondo Radosława i plac Grunwaldzki. W ramach projektu przewidziana jest zarówno rekonstrukcja torów tramwajowych, jak i wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego, rowerowego oraz dla pieszych. Początek realizacji inwestycji planowany jest na rok 2028.

W ramach prac nad zmianami na alei Jana Pawła II przewidziane jest także poszerzenie przystanków tramwajowych. Będą one na tyle obszerne, aby umożliwić instalację zadaszeń. Ponadto, przystanki na tej arterii zostaną przeniesione za skrzyżowania z bocznymi ulicami, co pozwoli na optymalizację wykorzystania systemu zielonej fali dla tramwajów.

Na ulicy Stawki zostaną zrealizowane wspólne przystanki dla tramwajów i autobusów. W miejscu, gdzie krzyżuje się ona z aleją Jana Pawła II, przystanki będą miały formę oddzielnych peronów. Natomiast przy ulicy Dzikiej zaplanowano tzw. przystanki wiedeńskie, czyli fragmenty jezdni podwyższone na wysokość wejścia do pojazdów komunikacji miejskiej. Dzięki temu pasażerowie będą mogli wygodnie korzystać z tramwajów i autobusów. Rozwiązanie to jest stosowane w miejscach, gdzie torowiska są usytuowane na jezdni i nie ma przestrzeni na oddzielne wyspy przystankowe.