Proekologiczny projekt Grupy E.ON – wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie walczą o nagrodę w ramach konkursu “ZmieniaMY nasze osiedla”

Grupa E.ON, nowy właściciel innogy Polska, pragnie docenić proekologiczne działania warszawskich wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. W nowym projekcie ZmieniaMY nasze osiedla zgłoszone obiekty mogą zyskać niemałą nagrodę – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Proekologiczne, czyli lepsze

Do organizowanego pod hasłem ZmieniaMY nasze osiedla konkursu może zgłosić się każda funkcjonująca na terenie Warszawy wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia. Jedyną wytyczną, która pozwoli na zakwalifikowanie się do wyścigu po nagrodę, jest udokumentowana działalność ośrodków, mająca na celu ochronę przyrody. Niezależnie od tego, czy zarząd spółdzielni przedstawi zrealizowane projekty, w ramach których nastąpił rozwój terenów zielonych, czy zaprezentuje nowoczesne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Każdy pomysł, zgodny z ideą innogy Polska, ma szansę na zwycięstwo.

Jak będą wyłaniać zwycięzców?

Wszystkie skierowane do komisji konkursowej projekty zostaną oddane ocenie i ulokowane na dziesięciopunktowej skali. O zajętej przez daną inicjatywę pozycji decydować będzie między innymi jej potencjał, możliwość realizacji niezależnie od wielkości pomysłodawcy, a także jej sposób oddziaływania na aktywność mieszkańców danego osiedla. Spośród zgłoszonych do konkursu projektów jury wybierze trzy, które jego zdaniem najlepiej odzwierciedlają przyświecające Grupie E.ON proekologiczne cele. Zwycięskie wspólnoty i spółdzielnie otrzymają w nagrodę nową, w pełni sprawną instalację fotowoltaiczną. Każda z nich posiadać ma moc 20 kWp. Koszt jednej kompletnej instalacji wynosić ma 80 tysięcy złotych.

Oczywiście nie tylko wspólnoty i spółdzielnie mają wpływ na środowisko, które nas otacza. Troska o planetę powinna przejawiać się w działaniach każdego z nas. Na szczęście Polacy coraz silniej odczuwają potrzebę wdrażania ekologicznych rozwiązań do swojej codzienności. O jej przykładach możecie przeczytać tutaj.