Premier i prezydent Warszawy o cenach energii w czasie kryzysu

W czwartkowy ranek premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkali się, by omówić problem dystrybucji węgla przez samorządy. W trakcie rozmowy poruszono kwestię gwarantowanych cen energii.

Spotkanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Do rozmów między przedstawicielami rządu a prezydentem Warszawy doszło w czwartek 13 października około godziny 10.00. Jak informowała na Twitterze Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rafał Trzaskowski przybył do siedziby premiera na zaproszenie szefa rządu. Celem spotkania było przedstawienie i objaśnienie projektów ustaw normujących dystrybucję węgla i ceny energii.

Czwartkowe spotkanie miało, w przeciwieństwie do wcześniejszych, grupowych wizyt, charakter indywidualny. Zdaniem ratusza taka formuła była w pełni uzasadniona. Warszawa jako gmina przejawia w stosunku do pozostałych ośrodków proporcjonalnie większe zapotrzebowanie na energię.

Kryzys węglowy w rękach samorządów

Po spotkaniu z premierem Rafał Trzaskowski zaznaczył, że kryzys, z którym przyjdzie się zmierzyć nie tylko warszawianom, nie powinien być dla przedstawicieli rządu zaskoczeniem. Na jego pojawienie się wpływ ma tocząca się już od wielu miesięcy wojna na Ukrainie. Prezydent wyraził ubolewanie, iż rząd nie wykorzystał sezonu letniego na przygotowanie się na jej możliwe następstwa.

Trzaskowski podkreślił również, że choć samorządy nie zgadzają się z próbami przerzucenia na nie odpowiedzialności za obecną sytuację, to dobro obywatelom stanowi wartość nadrzędną. Wszyscy potrzebujący pomocy tej zimy będą mogli na nią liczyć.

Prezydent stolicy poinformował również, że w trakcie rozmów ustalono, iż to nie samorządy będą odpowiadały za transport węgla z portów. Ta odpowiedzialność spocznie na rządzących. Surowiec energetyczny będzie składowany w pobliżu miast. W następnym kroku gmina zadba o dostarczenie paliwa mieszkańcom.

Cena gwarantowana i oszczędności

Podczas spotkania w Kancelarii Premiera poruszono kwestię ceny gwarantowanej za energię. Trzaskowski podkreślał, że samorządy muszą mieć możliwość zapewnienia podległym sobie podmiotom stałe ceny na akceptowalnym poziomie. Tylko w ten sposób szkoły, szpitale, wodociągi i wiele innych instytucji będzie w stanie przetrwać kolejne lata kryzysu.

Prezydent stolicy poinformował również o przygotowywanym przez miasto planie oszczędnościowym. Jego celem będzie obniżenie ponoszonych obecnie kosztów o maksimum 20 procent. Czy jest to możliwe? Jak przyznał Trzaskowski, jest to trudny cel do osiągnięcia, ale miasto będzie do odzyskania tych środków dążyć.