Prace konserwatorskie na finiszu, czyli remont cerkwi na Woli

Remont kopuły, wzmacnianie konstrukcji, prace ratunkowe na wieży. Konserwator zabytków zarządza działaniami w obrębie wolskiej cerkwi od 2018 roku. Zakończenie prac planuje na rok bieżący.

Do najpilniejszych prac przystąpiono prawie cztery lata temu

W związku z niepokojącym stanem obiektu w roku 2018 stołeczny konserwator zabytków zarządził prace remontowe w obrębie cerkwi świętego Jana Klimaka na Woli. Remont rozpoczęto od wykonania izolacji przeciwwilgociowych fundamentów. W roku kolejnym podjęto działania, których celem było zabezpieczenie i odrestaurowanie osłabionej konstrukcji wieży. W tym samym czasie przeprowadzono naprawę więźby kopuły i poszycia. Odnowiono również górujący nad budowlą krzyż, który pokryto złoceniami.

Prace estetyczno-historyczne

Kolejne lata to już działania prowadzone na zewnątrz obiektu. Szczególną uwagę poświecono płytkom klinkierowym, które pokrywają elewację świątyni. Remont tej okładziny, uzupełnionej o pasma sztukaterii z motywami roślinnymi, pozwolił nie tylko na podniesienie jej walorów estetycznych. Podczas prowadzonych prac odkryto i przywrócono oryginalną, piaskową barwę umieszczonych na jej powierzchni dekoracji.

W roku 2021 zakończono IV etap prac konserwatorskich, W ich wyniku zreperowany został mur północnego skrzydła świątyni. Oczyszczono i uzupełnioną ceramiczną okładzinę, wzmocniono i odtworzono sztukaterię. W tym roku konserwator zabytków zapowiada zakończenie prac. Zadania, jakie pozostają do wykonania, to renowacja dolnych partii ścian zewnętrznych oraz zlokalizowanego przy wejściu do budowli krużganka.

Nie tylko budynek..

Według informacji podanych do wiadomości publicznej wszystkie prowadzone w cerkwi i na przynależnym do niej terenie prace współfinansuje z miasto stołeczne Warszawa. W zakresie działań konserwatorskich uwzględniono także cmentarz, który jest starszy od samej budowli. Do dzisiaj kwota dotacji wyniosła 1.653.072 złotych.

Nie tylko w stolicy kraju obejmuje się opieką zabytki. Także inne obiekty sakralne związane z Kościołem Prawosławnym poddawane są renowacji.