Pozwolenie na budowę stacji Lazurowa wydana

Biuro wojewody mazowieckiego poinformowało o wydaniu zgody na budowę kolejnej stacji metra. Tym razem mowa o okolicach ulic Lazurowej i Górczewskiej na Bemowie. Jak mówią urzędnicy, decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Jakie plany dla drugiej linii metra?

Biuro wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła przedstawiło plany dotyczące trzeciego, ostatniego odcinka drugiej linii metra. Wcześniej pozwolenia otrzymały stacje Chrzanów oraz Karolin. Projekt, którego inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa, zakłada budowę stacji oznaczonej jako C03 Lazurowa. Na jej lokalizację wybrano okolicę ulicy Lazurowej. Peron pojawi się przy południowej stronie ulicy Górczewskiej.

W ramach prac wykonawca przeprowadzi działania takie jak tworzenie tuneli wraz z łącznikiem, budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Powstaną również obiekty towarzyszące, między innymi windy i wejścia. Prace obejmą także wynikające z procesu budowlanego przebudowę uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego.

Ratusz wnioskował o priorytet

Jak już wspomnieliśmy, wojewoda mazowiecki nadał decyzji o rozbudowie metra rygor natychmiastowej wykonalności. Takie posunięcie było zgodne z wnioskiem władz miasta Warszawa, które postulowały o poparcie projektu stacji C03 Lazurowa. Jako argumenty ratusz wykorzystał zadania, które wpisano w Strategię Rozwoju Miasta Warszawy do 2020 roku. Rozbudowa linii metra została wówczas uznana za jeden z głównych celów.

We wniosku wskazano, iż budowa kolejnego odcinka drugiej linii metra przyczyni się do znacznej poprawy jakości życia mieszkańców. Nie chodzi tylko o integrację funkcjonujących tam dotychczas systemów komunikacyjnych, ale również ograniczeniu ruchu samochodowego. Według przeprowadzonych analiz spadnie również poziom hałasu, co pozytywnie wpłynie na środowisko.

O pracach nad drugą linią metra informowaliśmy we wcześniejszym artykule.