Postęp prac przy budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Widoma-Kraków

Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce jest nieustanny, a aktualnie jeden z istotnych projektów to budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku łączącym Widomę z Krakowem. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie nowy odcinek tej arterii komunikacyjnej o łącznej długości 18,3 km.

Planowana inwestycja nie obejmuje jedynie samej trasy, ale także konstrukcję ponad 30 obiektów inżynieryjnych, które są niezbędne dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania tej drogi. W tym kontekście warto podkreślić postęp prac na budowie wiaduktu, który będzie integralną część nowego odcinka S7.

Wiadukt ten przebiegać będzie nad linią kolejową prowadzącą z Krakowa do Warszawy. Niedawno zakończono na nim etap montażu belek. Ze względu na konieczność minimalizacji utrudnień dla ruchu kolejowego, cały proces montażu realizowany był nocą.

W ramach tych prac zamontowano łącznie 114 belek. Ich długość wynosiła od 19 do niemal 27 metrów, a masa oscylowała w granicach od 19 do prawie 29 ton. Wszystkie te działania mają za cel zapewnienie trwałości i bezpieczeństwa nowo powstającej infrastruktury drogowej.