Podpisano umowę dotyczącą budowy Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego

Delegaci ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) zawarli kontrakt z firmą ERBUD S.A., który obejmuje realizację projektu Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych. W tym centrum naukowcy z SGGW zamierzają prowadzić kompleksowe badania nad różnymi aspektami żywienia i ich wpływem na zdrowie człowieka. Ponadto, zostaną tam organizowane programy edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości społecznej o znaczeniu zdrowego odżywiania. Planowany czas finalizacji tej olbrzymiej inwestycji to 18 miesięcy. Całkowity koszt tego ambitnego przedsięwzięcia wynosi 115,4 mln zł brutto. Jest to druga duża inwestycja uczelni w ciągu ostatnich trzech lat.

27 marca 2024 roku, umowę ze spółką ERBUD S.A. na budowę Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych oficjalnie podpisali przedstawiciele SGGW: Rektor prof. dr hab. Michał Zasada, Kanclerz dr inż. Władysław W. Skarżyński oraz Kwestor mgr Anna Kamińska.