Pobyt na Kolskiej droższy – Rada Warszawy wydała nową decyzję

Każdy, kto po suto zakrapianej imprezie nie będzie w stanie wrócić do domu i trafi w gościnę na ulice Kloską, będzie musiał liczyć się z wyższą opłatą za nocleg. Od 07 kwietnia niepoprawni entuzjaści alkoholu zapłacą 343 złote.

Aktualizacja opłat

W ubiegły czwartek Rada Miasta podjęła decyzję o zwiększeniu opłaty za pobyt w warszawskiej izbie wytrzeźwień. Do tej pory obowiązywała stawka ustalona w październiku 2021 roku. Zgodnie z ówczesnym taryfikatorem koszt usługi noclegowej na ulicy Kolskiej wynosił 326 złotych. Po przeprowadzonym głosowaniu w uchwale opłata maksymalna wzrosła do 343 złotych. Za zmianą głosowało 49 radnych, 9 wstrzymało się od głosu, a 2 osoba zgłosiła sprzeciw.

Zostaniesz dłużej, zapłacisz mniej

Przyjęte zmiany dotyczyły również kwot, jakie kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia w związku z pobytem w Dziale Ciągów Alkoholowych. Do tej pory cena za dobę, uzależniona od standardu zajmowanego pokoju, wynosiła 450 lub 400 złotych. Dziś jest odpowiednio 470 i 420 złotych. Korzystniej natomiast przedstawiają się ceny za dobę by dłuższym pobycie. Przed zmianą przy maksymalnym pobycie do 7 dni cena za dobę wynosiła 310 lub 248 złotych. Dziś jest to kwota równa  273 lub 243 złote.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od chwili ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.