Planowane referendum w Warszawie dotyczące kluczowych kwestii miejskich

W trakcie jesieni zamierzamy zorganizować lokalne referendum, które pozwoli mieszkańcom Warszawy podjąć decyzje w sprawie najistotniejszych zagadnień miasta – oświadczył przewodniczący stołecznego Prawa i Sprawiedliwości (PiS), poseł Jarosław Krajewski. Radni tej partii planują przedstawić projekt uchwały w celu ustalenia organizacji tego wydarzenia.

Według Krajewskiego, priorytetem jest umożliwienie warszawiakom decydowania o kluczowych sprawach dotyczących ich miasta. W ramach referendum uczestnicy zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pięć pytań, w tym te odnoszące się do strefy Tempo 30 oraz poprawy jakości powietrza. Planowany termin przeprowadzenia referendum to jesień tego roku.

Proces konsultacji społecznych w związku ze strefą Tempo 30 na terenie Warszawy zakończył się na początku marca. Przedstawione propozycje obejmowały wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h na większość ulic stolicy. Jak podkreślano, wprowadzenie takiej strefy nie sprowadza się jedynie do ustawienia znaków informujących o prędkości, ale również do instalacji różnorodnych elementów infrastrukturalnych mających na celu spowolnienie ruchu. Są to między innymi progi zwalniające, podwyższone skrzyżowania, a także zwężenia jezdni czy zastępowanie skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu skrzyżowaniami równorzędnymi lub rondami.