Planowane inwestycje w bezpieczeństwo drogowe w Warszawie – nowe ronda do 2024 roku

Na liście zadań Stołecznego Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) na 2024 rok jest budowa minimum czterech rond. Decyzję o lokalizacjach tych inwestycji podjęto po audycie przepustowości i bezpieczeństwa kilku nieosygnalizowanych przejść dla pieszych. Nowo powstałe ronda mają na celu zarówno poprawę bezpieczeństwa przechodniów, kierowców oraz rowerzystów, jak i wzmocnienie przepustowości dróg.

ZDM podkreśla, że te nowe ronda wpłyną korzystnie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, a także umożliwią płynniejszy i bardziej efektywny przepływ ruchu samochodowego. Inwestycje mają powstać na Żoliborzu przy skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Przasnyskiej, na Mokotowie przy elektrociepłowni Siekierki (skrzyżowanie ulic Augustówka i Zawodzie), na granicy Bielan z Bemowem (skrzyżowanie ulic Powązkowskiej i Obrońców Tobruku) oraz na Ursynowie, tam gdzie krzyżują się ulice Płaskowickiej i Lanciego.

Wybór lokalizacji nowych rond wynikł z przeprowadzonego audytu przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. W latach 2016-2020 kontrolerzy ZDM na miejscu wykonywali pomiary, obliczenia i oceny stopnia zagrożenia (w skali od 0 do 5), a następnie przygotowywali zalecenia. Kompleksowy przegląd obejmował wszystkie takie przejścia w każdej dzielnicy Warszawy, a drogowcy niezwłocznie wdrażają zalecenia z audytu, aby podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach.

Skrzyżowanie ulic Augustówka i Zawodzie na Mokotowie otrzymało najgorszą ocenę w audycie ZDM. W tym rejonie występuje duży ruch ciężarówek, brakuje chodników umożliwiających bezpieczne dotarcie do przejścia dla pieszych, chodniki sąsiadują bezpośrednio z jezdnią, a limitowana widoczność przez rosnące rośliny dodatkowo komplikuje sytuację. Te czynniki doprowadziły audytorów do wniosku, że skrzyżowanie to powinno zostać przebudowane na rondo.