Parada Równości 2023 w stolicy Polski

W Warszawie, w sobotę 17 czerwca 2023 roku, odbyła się kolejna edycja Parady Równości. Organizatorem tego wydarzenia była Fundacja Wolontariat Równości, a patronat nad imprezą objął Rafał Trzaskowski, prezydent miasta. Tak jak rok wcześniej, uczestnicy Parady wyrazili swoje wsparcie dla Ukrainy poprzez współpracę z ukraińskimi organizacjami KyivPride i Dom Ukraiński w Warszawie, które stanęły na czele marszu.

Tegoroczna Parada Równości w polskiej stolicy miała miejsce w sobotę, 17 czerwca. Zebrani uczestnicy spotkali się o godzinie 14:00. Rozpoczęcie wydarzenia nastąpiło w parku Świętokrzyskim, położonym obok Pałacu Kultury i Nauki i sąsiadującym z Pałacem Młodzieży. To właśnie w tym miejscu o godzinie 11:00 uruchomiono Miasteczko Równości – przestrzeń dedykowaną działaniom i inicjatywom promującym równouprawnienie oraz różnorodność.

Po zakończeniu marszu, uczestnicy Parady mogli uczestniczyć w koncercie finałowym, który odbył się około godziny 17:00. Scena koncertowa zlokalizowana była pod Pałacem Kultury i Nauki, przy ulicy Świętokrzyskiej. Całość wydarzenia miała na celu promowanie równości oraz wsparcia dla osób o różnych orientacjach seksualnych, tożsamościach płciowych, narodowościach czy wyznaniach, a także budowanie wspólnoty i przeciwdziałanie dyskryminacji.