Odkrywanie różnorodności wśród nietoperzy w parkach Warszawy na podstawie badań przeprowadzonych przez Zarząd Zieleni

Z najnowszych analiz zleconych przez Zarząd Zieleni w stolicy Polski, wynika, że populacja nietoperzy w warszawskich parkach systematycznie się powiększa. W czasie badań prowadzonych w lipcu i sierpniu 2023 roku, naukowcy odłowili aż 479 nietoperzy należących do 9 różnych gatunków. Tak duża liczba tych nocnych ssaków zdecydowanie zaskoczyła badaczy specjalizujących się w ich studiowaniu – chiropterologów.

Metody odławiania nietoperzy były różne: od tradycyjnego wykorzystania sieci chiropterologicznych, po bardziej zaawansowane techniki takie jak detektory ultradźwięków, kamery termowizyjne czy endoskopowe. Obecność nietoperzy była także potwierdzana podczas czyszczenia budowanych dla nich schronów oraz kontrolowaniu miejsc, w których spędzają zimę. Wśród zbadanych gatunków dominował borowiec wielki, znany zwykle jako gatunek migrujący. Niektóre obserwacje sugerują jednak, że zmienia on swoje zwyczaje i coraz częściej decyduje się na zimowanie w miejscowych budkach lub dziuplach drzew.

Badania przeprowadzone na terenie Warszawy potwierdziły także występowanie mroczka późnego, mroczka posrebrzanego, trzech różnych gatunków karlików i nocków, a także borowca leśnego. W zabytkowym obiekcie podziemnym “Elizeum”, znajdującym się w Parku im. Rydza Śmigłego, odkryto zimowe schronienie dla co najmniej 25 nocków Natterera i jednego nocka dużego.