Odkrycie w okolicach Sochaczewa koło Warszawy – znaleziono szczątki żołnierza z czasów I wojny światowej

Podczas prowadzonych prac ziemnych w Nowej Suchej koło Sochaczewa, odkryto szczątki żołnierza. Prawdopodobnie natrafiono na uczestnika jednej z bitew I wojny  światowej, które rozegrały się na tym terenie ponad 100 lat temu.

Żołnierz królestwa Wirtembergii

Jak wynika z informacji przekazanych przez rzeczniczkę Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, Agnieszkę Dzik, dokonano już wstępnych ustaleń. Na podstawie odkrytych elementów umundurowania i broni podejrzewa się, że odnalezione szczątki to pozostałość po jednym z walczących na tym terenie żołnierzy królestwa Wirtembergii. Na terenie, na którym odkryto szczątki, toczone były walki związane z działaniami wojennymi na początku XX wieku. Odnaleziony żołnierz poległ najprawdopodobniej w grudniu 1914 lub styczniu 1915 roku.

Odkrycie z czasów I wojny światowej

Podczas wydobycia szczątków i odnalezionych przedmiotów z ziemi, obecni byli funkcjonariusze policji, prokurator, a także dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

Przy odkrytych szczątkach wykopano także elementy umundurowania i wojskowego wyposażenia. Jednym z ciekawych znalezisk okazał się bagnet wzór 1898 z zachowanymi fragmentami pochwy. Odkryto także skórzany pas, obuwie, guziki, haki mundurowe oraz niemieckie, skórzane hełmy opatrzone charakterystycznym szpikulcem, znane pod nazwą pikielhauby. Na miejscu znaleziono także trzy ładownice z nabojami.

Zabezpieczone szczątki czekają na dalsze decyzje

Znalezisko z okolic Sochaczewa przekazano odpowiednim organom. Wykopane przedmioty trafiły do oddziału konserwatorskiego i depozytu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Szczątki żołnierza natomiast zabezpieczono. Obecnie oczekują one na decyzję władz, które wyznaczą właściwe dla nich miejsce pochówku.