Odkrycie niebezpiecznych substancji w lasach powiatu wołomińskiego – starosta oferuje nagrodę za pomoc w ujęciu sprawców

24 lutego, sobotnie popołudnie, przyniosło niepokojące odkrycie na terenie leśnym powiatu wołomińskiego. Natrafiono tam na opuszczone zasobniki typu mauzer, w których znajdowały się niewiadome substancje. W kilku przypadkach zauważono uszkodzenia zbiorników, co skutkowało wydostawaniem się ich zawartości bezpośrednio do gleby. Obecnie trwają badania tych potencjalnie groźnych dla zdrowia i życia człowieka oraz zwierząt substancji. Dodatkowo analizie podlega stopień ryzyka dla środowiska naturalnego. Starostwo Powiatu Wołomińskiego postanowiło zaoferować finansową gratyfikację w wysokości 5000 złotych dla tych, którzy przyczynią się do schwytania osób odpowiedzialnych za to zdarzenie.

Informację o sytuacji otrzymała Specjalistyczna Jednostka Ratownicza ECO po południu w sobotę, 24 lutego. Zgłoszenie dotyczyło zagrożenia chemicznego i ekologicznego na terenie powiatu wołomińskiego. Zespół ratunkowy został natychmiast skierowany w rejon Obszaru Natura 2000 Krogulec, gdzie na miejscu znaleziono jeden z wyciekających mauzerów. Opuszczone zbiorniki zostały jak najszybciej zabezpieczone, a jednocześnie zaalarmowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, lokalną straż pożarną oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.