Odkrycia archeologiczne z XV wieku na bemowskim odcinku budowanej linii M2

Na terenie budowy bemowskiego fragmentu linii metra M2, archeolodzy natknęli się na najnowsze znaleziska. Odkryte przedmioty to kawałki zdobionej ceramiki, zwierzęce kości oraz osełka. Te artefakty rzucają nowe światło na codzienne życie mieszkańców osad podwarszawskich z XV wieku, z epoki panowania króla Władysława Jagiełły.

Znaleziska zostały odkryte podczas prac na budowie Stacji Techniczno-Postojowej Karolin. Pracownicy budowy zauważyli dwa ciemniejsze obszary ziemi podczas przeprowadzania prac ziemnych. Po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że są to dwie dawne jamy śmietniskowe o średnicy około dwóch metrów. Zajęli się nimi eksperci z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, którzy są odpowiedzialni za monitorowanie inwestycji pod kątem potencjalnych odkryć archiwalnych. Wszystko odbyło się bez potrzeby wstrzymania prac budowlanych.

Nowo odkryte artefakty z Karolin datowane są na okres między XIV a połową XVI wieku. Na podstawie wstępnych badań, znalezione jamy prawdopodobnie służyły jako miejsca do gromadzenia odpadów podczas porządkowania lokalnych gospodarstw – poinformował dr Wojciech Borkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego.