Odgłosy wybuchów i śmigłowiec w zachodniej części Warszawy

Mieszkańcy Włoch, Bemowa i Ursusa mogli odczuwać zaniepokojenie. W poniedziałek w tych dzielnicach dało się słyszeć wybuchy. Nad zachodnią częścią miasta krążył również wojskowy śmigłowiec.

Zgłoszenia od zaniepokojonych mieszkańców

Informacje o dźwiękach przypominających wybuchy docierały do mediów w poniedziałkowe popołudnie. Jeden z mieszkańców Ursusa odnotował taki fakt około godziny 16.30. Wspomniał również o krążącym nad blokami śmigłowcu wojskowym. Podobne sygnały docierały od mieszkańców Bemowa. Tam wybuchy słyszano około 18.30 w okolicy ulicy Lazurowej i Połczyńskiej.

Zaniepokojeni warszawianie próbowali uzyskać informację na temat tego, co dzieje się w okolicy. Jak się okazało, w tym rejonie prowadzono właśnie ćwiczenia wojskowe. Fakt ten potwierdzono najpierw na komisariacie policji Warszawa Włochy. Taka sama informacja wyszła od Jakuba Pacyniaka, rzecznika Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Standardowe procedury

Reprezentujący zlokalizowaną na Ochocie komendę Pacyniak tłumaczył, iż o poniedziałkowych ćwiczeniach policja została powiadomiona wcześniej. Funkcjonariusze jednak nie znali szczegółów ani harmonogramu, według którego były one prowadzone, gdyż siły policyjne nie były w nie w żaden sposób zaangażowane. Wszelkie informacje można było jednak pozyskać w Ministerstwie Obrony Narodowej. Odpowiedzi na pytania udzielił Wydział Prasowy Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.

Według przekazanych informacji we wspomnianym wcześniej rejonie przeprowadzono zajęcia programowe dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa użyto środków pozoracji oraz wojskowego śmigłowca. Jak tłumaczyła reprezentująca ministerstwo jednostka, jest to standardowa procedura szkoleniowa, a o przedsięwzięciu poinformowano wcześniej zarówno policję, jak i jednostki straży pożarnej. Lot statku powietrznego skoordynowano z CTR, czyli strefą kontrolowaną lotniska Warszawa.

Zainteresowanym militariami czytelników polecamy zapoznanie się z treściami, prezentowanymi na łamach serwisu defence.pl.