Ochrona siedlisk lęgowych ptaków siewkowych na Mazowszu

Obecnie trwają prace nad ochroną siedlisk lęgowych ptaków siewkowych, które wybierają do zakładania swoich gniazd miejsca na piasku, takie jak plaże, wyspy czy ławice. W okresie tym, niepożądane jest zbliżanie się ludzi do tych obszarów, gdyż przepłoszone rodziny ptaków mogą pozostawić swoje gniazda i nie być w stanie zapewnić odpowiedniej ochrony jajom oraz pisklętom. Zagrożeń jest wiele, począwszy od niebezpieczeństwa przegrzania lub wychłodzenia, przez drapieżniki polujące na te ptaki, aż po przypadkowe zniszczenie jaj czy piskląt przez człowieka, które ze względu na swój kolorystyka są trudne do zauważenia.

Ważne jest zatem dbanie o ochronę odcinka Wisły na terenie Mazowsza, gdzie znajduje się aż 13 rezerwatów przyrody oraz dwa obszary objęte siecią Natura 2000. Poprzez takie działania wspiera się zachowanie populacji rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków, zarówno pod kątem sytuacji w Polsce, jak i całej Europy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dla niektórych z tych gatunków, mazowiecki odcinek Wisły ma kluczowe znaczenie jako siedlisko. W przypadku jego zaniku, istnieje ryzyko utraty naturalnego występowania owych gatunków w środowisku – podkreśla RDOŚ.