Ochrona rezerwatów wiślanych zwiększona w celu ochrony zagrożonych gatunków ptaków

W granicach Warszawy zlokalizowany jest częściowy rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie, podczas gdy w bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się rezerwat Wyspy Świderskie. Obszary te podlegają ochronie ze względu na to, że są środowiskiem lęgowym dla wielu wartościowych i zagrożonych gatunków ptaków. Niestety, coraz więcej ludzi traktuje te tereny jako miejsce weekendowego wypoczynku. W związku z tym policja zdecydowała się na rozpoczęcie patrolowania rezerwatów i, jak zapowiadają, nie unikną wtedy mandatów. Więcej informacji przeczytacie poniżej.

Podczas minionego weekendu, policja wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, rozpoczęła patrolowanie dwóch wiślanych rezerwatów przyrody: Wysp Zawadowskich i Wysp Świderskich. W słoneczne dni setki osób odwiedza te obszary, choć przez cały rok obowiązywać tam powinien zakaz poruszania się. Obecnie przedmiotowy zakaz ma jeszcze większe znaczenie, gdyż rybitwy, sieweczki, mewy, ostrygojady oraz inne gatunki ptaków przybywają do tych rezerwatów w celu złożenia jaj i wychowania swojego potomstwa.