Nowy peron na Dworcu Gdańskim – szczegóły inwestycji PKP PLK

Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zakomunikowały wcześniej, że na terenie Dworca Gdańskiego planowane jest utworzenie dodatkowego peronu. Obecnie dostarczono więcej szczegółów na ten temat, włączając planowany wygląd oraz harmonogram, kiedy będzie on dostępny dla pasażerów.

Nowo powstały peron, oznaczony numerem 5, będzie zlokalizowany po północnej stronie stacji, przy ulicy Indrzejczyka, w okolicy Żoliborza. Jego wymiary to przynajmniej 200 metrów długości i pięć metrów szerokości. Funkcjonowanie tego peronu umożliwi obsługę pociągów dalekobieżnych jadących w różne destynacje, takie jak Kraków czy Katowice.

Prezes Zarządu PKP PLK podkreślił korzyści płynące z realizacji tego projektu. Dodatkowy peron zwiększy zdolność stacji do obsługi większej liczby podróżnych, co z kolei usprawni obsługę pasażerów i podniesie przepustowość ruchu pociągów. Zapowiedział również analizę dodatkowych rozwiązań mających na celu zwiększenie komfortu korzystania ze stacji.

Inwestycja przewiduje także wyposażenie peronu w ławki, wiaty oraz system informacji dla pasażerów. Bezpieczeństwo poruszania się po zmierzchu zapewni energooszczędne oświetlenie LED. Projekt przewiduje utworzenie dwóch wejść na nowy peron – jedno od strony ulicy Indrzejczyka, w pobliżu przejścia dla pieszych i wejścia do tunelu (z wybudowanymi schodami i pochylnią), drugie – od strony zachodniej kładki pieszej łączącej perony z ulicami Kłopot i Felińskiego (również zaopatrzone w schody i pochylnię).

Planowane jest też utworzenie chodnika między nowym peronem a kładką oraz drugiego chodnika na południowej stronie stacji, który połączy zachodnią kładkę z wejściem do tunelu prowadzącym do stacji metra przy budynku dworca.

Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 12 mln zł i zostanie sfinansowany przez PKP PLK. Jak informuje rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski, zakończenie prac nad nowym peronem planowane jest na koniec września, natomiast prace nad chodnikiem na południowej stronie stacji mają zostać ukończone do końca października.