(Nie)skomplikowane projekty

Własny, przytulny dom to marzenie wielu osób. Jednak aby taki dom powstał, najpierw musi istnieć jego projekt, który nakreśli szczegóły techniczne inwestycji i wskaże inwestorowi warunki oraz sposoby wzniesienia obiektu mieszkalnego. Przez całe dekady projekty budowlane w Polsce ograniczały się do samej bryły budynku i jego wnętrza. Od nowelizacji ustawy Prawo budowlane sytuacja nieco się zmieniła.

Projekty domów – jak powstają?

Powstawanie projektu budowlanego odbywa się w dwóch różnych wariantach. Można zakupić projekt gotowy, który został wcześniej opracowany w biurze architektonicznym i przyjąć go jako podstawę do wzniesienia swojej siedziby. Musi zostać jedynie zaadaptowany do posiadanej działki i otrzymać ewentualne aneksy i drobne zmiany. Koszt projektu gotowego to przedział od 1000 do 4000 złotych. Adaptacja najczęściej wykonywana jest na koszt biura sprzedającego projekt. Innym sposobem jest wykonanie projektu indywidualnego na zamówienie. Droga do uzyskania projektu jest tutaj dłuższa. Przede wszystkim należy zacząć od wizyty w pracowni architektonicznej, poinformować biuro o chęci zamówienia projektu indywidualnego. Po spisaniu wstępnej umowy, informuje się pracowników biura o swojej koncepcji, planach i oczekiwaniach, można przygotować im wstępny szkic tego co chcemy uzyskać. Następnie pracownicy analizują realność propozycji, doradzają, wprowadzane są zmiany – jest to tzw. etap koncepcyjny. Podczas jego trwania analizuje się również działkę, na której ma być dom, przeprowadza się analizy terenowe i wstępne wizualizacje. Po umówieniu koncepcji, biuro przystępuje do sporządzenia projektu budowlanego. Koszt takiego indywidualnego projektu jest wyższy niż katalogowego. Minimalnie jest to ponad 8000 złotych, jednak im więcej niestandardowych rozwiązań tym drożej. Większość projektów indywidualnych kosztuje więc ponad 10 000 złotych.

Od 19 września 2020 roku obowiązuje znowelizowana wersja ustawy Prawo budowlane. Na mocy nowych przepisów, każdy nowy projekt budowlany musi zawierać trzy filary: projekt zagospodarowania terenu/działki budowlanej na której wznoszony jest dom, architektoniczny projekt budowlany oraz projekt omawiający szczegóły techniczne. Instytucje nadzoru budowlanego muszą zatwierdzić jedynie dwa pierwsze z nadmienionych tj. projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczny, natomiast techniczny projekt nie podlega zatwierdzeniu. Projektant posiadający uprawnienia budowlane bierze ciężar inwestycji na siebie i to na niego w razie jakichkolwiek problemów spada odpowiedzialność.

Projektu domu od 2020 roku – co zawiera?

W skład pierwszego komponentu projektu budowlanego – projektu zagospodarowania terenu wchodzą informacje o usytuowaniu domu względem otoczenia. W tej części projektu mowa jest także o wszelkich urządzeniach, czyli np. sposobie odprowadzania ścieków, lokalizacji zbiornika szamba bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. W poczet opisywanej części projektu budowlanego wchodzą także szczegółowe plany układu zapewniającego komunikację z nowo budowanym obiektem – dojazd, podjazdy bezpośrednie, piesze dojścia do budynku.

Drugi komponent projektu to charakterystyka architektoniczno-budowlana. Powinny być tu zawarte wszelkie informacje, schematy i ideogramy dotyczące szczegółów geotechniki, bryły, użytych materiałów i architektury przyszłej budowli. Projekt architektoniczno-budowlany musi też opisać oddziaływania obiektu na otoczenie zewnętrzne oraz opisać czy projektowany obiekt, z tym otoczeniem będzie harmonijny. Ważną częścią tego filaru są także ustalenia dotyczące źródeł energii cieplnej proponowanych w projektowanym budynku. Opisywany komponent wskazuje więc źródła ciepła do ogrzewania domu oraz źródła służące podgrzewaniu wody.

W poczet trzeciej części projektu budowlanego – projektu technicznego wchodzą wszelkie ściśle naukowe parametry techniczne. Muszą się tu znaleźć rozwiązania techniczne wraz z obliczeniami czy fizyczne parametry wytrzymałościowe poszczególnych elementów, przede wszystkim ścian, dachu oraz stropów. Do kluczowych rozdziałów w tej części należy ten poświęcony zaopatrzeniu w energię elektryczną i jej rozprowadzeniu wewnątrz domu. Ten typ projektu uszczegóławia też kwestię materiałów budowlanych, wskazując konkretne modele istniejące na rynku. Ciekawe i nowoczesne projekty dostępne są pod adresem: projekty-domów.pl

Ciekawostki i porady

Najczęstszym pytaniem na temat wyboru formy projektu domu, jest dylemat – projekt indywidualny czy z katalogu. Aby odpowiedzieć sobie na tę wątpliwość, należy przeprowadzić kwerendę istniejących projektów i sprawdzić ilość zmian jakie chcemy wprowadzić. Jeśli istniejące projekty podobają nam się a dorzucimy tam tylko kilka mało znaczących zmian warto skorzystać z tej opcji, jeśli jednak projekty katalogowe totalnie nie zgrywają się z naszymi gustami warto postawić na projekt indywidualny.

Wartym nadmienienia jest fakt, iż idea jednego z najnowszych rządowych pomysłów w ramach Polskiego Ładu – domu bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych, opiera się na dokładniejszych projektach budowlanych. Faktycznie na wspomniane domy nie potrzeba pozwolenia na budowę, ale jego rolę pełni rozbudowany projekt budowlany. To architekt sporządzający projekt takiego domu odpowiada za jego jakość i to projekt ma spełnić rolę zarówno swoją jak i pozwolenia. Projekty domów do 70 metrów kwadratowych są więc dokładne i bardzo szczegółowo regulują kwestię analiz terenowych i rozwiązań technicznych.