Następna pozycja na liście obiektów chronionych – ogrody klasztorne Sióstr Wizytek uznane za zabytek

Rejestr zabytków poszerzył się o kolejną pozycję. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, prof. Jakub Lewicki, poinformował o objęciu patronatem terenu klasztoru Sióstr Wizytek wraz z przynależnymi do nich ogrodami.

Uzupełnienie wcześniejszych decyzji

Jak zaznaczył w swoim oświadczeniu prof. Lewicki, postępowanie w sprawie uznania ogrodów klasztornych za zabytek przeprowadzono z urzędu. Procedura ta była uzupełnieniem decyzji z roku 1965, kiedy to do rejestru zabytków wpisano kościół pw. Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi wraz z domem klasztornym, jego budynkami gospodarczymi i ogrodzeniem. Dodał również, że zabieg ten to uzupełnienie zbioru najcenniejszych założeń klasztornych, zlokalizowanych na skarpie warszawskiej. Ochroną bowiem objęte we wcześniejszych latach zostały tereny i ogrody klasztoru sakramentek, szarytek oraz dawnego klasztoru karmelitów, dziś znanego jako kościół seminaryjny.

Wysoka wartość historyczna

Profesor Lewicki zwrócił szczególną uwagę na ogromną wartość, jaką reprezentuje sobą nowy na liście zabytek. Jego walory artystyczne i zachowana historyczna autentyczność to zjawisko rzadko spotykane. Wyjątkowy charakter przestrzeni nadaje właśnie unikalna w ocenie konserwatora struktura funkcjonalno-przestrzenna zabytkowej posesji. Tworzy ją zespół zabudowań, które, nierozerwalnie połączone z zielenią roślinności, murami i wewnętrznymi podziałami, decydują o nietuzinkowym charakterze tego obiektu. Co więcej, kształt, w jakim ogrody możemy oglądać dzisiaj, od XVIII wieku nie uległ praktycznie żadnym zmianom. Dzięki temu nabiera znaczenia nie tylko pod względem historycznym, ale i naukowym.

Artyzm w zieleni

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków zwrócił również uwagę na estetykę objętej ochroną przestrzeni. Jak wskazał, w strefie zieleni ozdobnej można podziwiać towarzyszące roślinności dzieła rzeźbiarskie oraz kapliczki. Na szczególną uwagę zasługuje również ukształtowanie i dekoracje muru oporowego, który przyozdobiono arkadami, a także forma powstałych w wieku XVII bram.

Na terenie kraju można odnaleźć wiele miejsc, które, niegdyś zajmowane przez zakonników, dziś służą jako miejsce modlitwy dla wszystkich mieszkańców, stanowiąc jednocześnie wyjątkową atrakcję turystyczną.