“My, trans” – podsumowanie działalności punktu “Alternatywy”

Alternatywy – Ursynowski Dom Kultury prowadzi punkt wsparcia dla rodziców osób LGBT od czterech miesięcy. W ramach podsumowania dotychczasowej pracy 31 marca zorganizowano spotkanie z autorem zbioru My, trans.

Alternatywy – wsparcie dla najbliższych

Ursynowski Dom Kultury Alternatywy to pierwsze tego typu miejsce na terenie Warszawy. Uruchomiony 10 grudnia 2021 roku punkt wsparcia przyjmuje rodziców i pedagogów, którzy sprawują opiekę nad młodzieżą LGBT. Nawiązując kontakt z osobami biorącymi udział w projekcie, można skorzystać z konsultacji prowadzonych na żywo, drogą telefoniczną i on-line.

W trakcie takich spotkań konsultanci radzą, w jaki sposób odnaleźć się w nowej sytuacji i wspierać dzieci. Jak zaznaczają przedstawiciele projektu, w punkcie nie prowadzi się działalności terapeutycznej. Misją punktu Alternatywy jest ustalenie, jakiej pomocy potrzebuje odwiedzająca Dom Kultury osoba i gdzie może ona szukać bardziej specjalistycznego wsparcia.

Podsumowania i dalsze cele

O dotychczasowej działalności Alternatyw mówił dyrektor Ursynowskiego Domu Kultury, Krzysztof Czubaszek. Według przekazanych przez niego informacji, w ciągu czterech miesięcy działalności przeprowadzono już czternaście spotkań na żywo, dziesiątki godzin konsultacji drogą on-line. Zorganizowano również liczne wydarzenia tematyczne, podczas których wiele osób miało szanse skonfrontować swoje obawy z wykwalifikowanym personelem.

Dyrektor Czubaszek zwrócił uwagę, że misja punktu jest dziś niezwykle ważna. Nie jest bowiem łatwo przeoczyć rosnącą liczbę samookaleczeń i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Właśnie dlatego konieczne jest stałe wsparcie dla tych, którzy z młodymi osobami LGBT spotykają się każdego dnia. Budowanie świadomości otoczenia to właśnie klucz do zapewnienia odpowiednich warunków dla wszystkich tych, którzy dziś mogą czuć się nieakceptowani.

Dyrektor UCK zapewnił, że Alternatywy będą kontynuować swoją działalność, a wszyscy, którzy w ramach punktu działają, są otwarci na wszelkie sugestie.

Spotkanie z Piotrem Jaconiem

Zwieńczeniem czterech miesięcy działalności punktu było spotkanie z Piotrem Jaconiem. Dziennikarz, ojcem transpłciowego dziecka, a w konsekwencji tego autor zbioru wywiadów, podzielił się swoimi doświadczeniami podczas zorganizowanego 31 marca meetingu. Opublikowane pod tytułem My, trans relacje to poruszające wyznania osób transpłciowych i ich rodziców. Wypowiadają się w nich również psycholog, adwokat, ksiądz i osoba działająca na rzecz społeczności LGBT. Przedstawione w My, trans historie, często obfitujące w bolesne doświadczenia, ukazują, jak niezwykle ważna jest otwartość i bezwarunkowa miłość do własnego dziecka.