Ludzie Warszawy. Osobowość naukowa – Maria Skłodowska-Curie, kobieta, która zmieniła postrzeganie świata nauki

Polska historia jest niezwykle bogata. Nie tylko pod względem liczby wydarzeń, które miały ogromne znaczenie dla dzisiejszego jej kształtu, ale także w odniesieniu do niezwykłych osobistości, które do jej rozwoju się przyczyniły. Liczne grono wybitnych Polaków to przedstawiciele artystycznych dziedzin, takich jak literatura czy teatr. Jednak do zaszczytnego grona zasłużonych weszli także architekci, inżynierowie i naukowcy. Wśród nich znalazła się również postać, która zmieniła sposób postrzegania działalności badawczej, jako dyscypliny zdecydowanie męskiej.

Maria Skłodowska-Curie – gdy miłość do nauki prowadzi na obczyznę

Maria Salomea Skłodowska herbu Dołęga urodziła się 07 listopada 1867 roku w Warszawie. Zamiłowanie do nauki zapewne odziedziczyła w genach, gdyż wywodziła się z rodziny o nauczycielskich tradycjach. Jej ojciec pełnił funkcję dyrektora w dwóch gimnazjach, matka natomiast sprawowała opiekę nad pensją dla dziewcząt wywodzących się z tak zwanych dobrych domów.

Po ukończeniu nauki w gimnazjum Maria Skłodowska podjęła pracę jako guwernantka, jednak po zerwaniu zaręczyn z ówczesnym narzeczonym postanowiła poświęcić się swojej naukowej pasji. W związku z tym, że na ziemiach Królestwa Polskiego w XIX wieku nie było możliwości, by kobieta wstąpiła na uniwersytet, Skłodowska wyjechała do Paryża i rozpoczęła naukę na Sorbonie na wydziale fizyki i chemii. Tam też zdobyła tytuły naukowe licencjata z chemii i matematyki.

Miłość do Pierre’a Curie i odkrycia naukowe

Na Sorbonie Maria Skłodowska poznała swojego przyszłego męża. Z fizykiem Pierre’em Curie pobrali się w roku 1895. Osiem lat później, czyli w roku 1903, Skłodowska-Curie jako pierwsza kobieta w historii uzyskała tytuł doktora fizyki. Wtedy też otrzymała Nagrodę Nobla za prowadzone wraz z mężem badania nad odkryciem współpracującego z nimi Henri Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości. Drugą Nagrodę Nobla Maria Skłodowska-Curie odebrała w roku 1911. Tym razem uhonorowano ją za osiągnięcia w dziedzinie chemii, jakimi było odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i przeprowadzenie badań nad własnościami chemicznymi pierwiastków promieniotwórczych. Tym sposobem została ona jedna z czterech osób nagrodzonych prestiżową nagrodą więcej niż raz. Ponadto jako jedna z dwóch osób uzyskała wyróżnienie w różnych dziedzinach.

Maria Skłodowska-Curie zmarła w Passy 04 lipca 1934. Mimo tęsknoty za krajem i polskich korzeni nigdy nie uzyskała polskiego obywatelstwa. W momencie opuszczania kraju posługiwała się paszportem Imperium Rosyjskiego. Skłodowska-Curie jest pierwszą kobietą, która w dowód uznania naukowych zasług spoczęła w paryskim Panteonie.