Lista zabytków Warszawy powiększona o kolejną pozycję. Tym razem ochroną objęto budynek Teatru Rampa

Wzór socrealistycznego domu kultury – tak budynek, w którym swoją siedzibę ma warszawski Teatr Rampa, określił mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Wartość historyczną, jako świadectwo powojennej historii miasta i dziejów Targówka podkreślono, umieszczając budynek teatru w rejestrze obiektów chronionych.

Socrealistyczna architektura lat 50. XX wieku

Teatr Rampa mieści się w budynku przy ulicy Kołowej 20. Wcześniej stanowił on siedzibę Dzielnicowego Domu Kultury. Powstały w latach 50. XX wieku obiekt wzniesiono zgodnie z projektem Zenona Buczkowskiego, doktora nauk technicznych, inżyniera architekta, członka Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Budynek przy ulicy Kołowej nie powstał przypadkowo. Jak zaznaczył w komunikacie konserwator profesor Jakub Lewicki, był to wynik powszechniej powojennej idei, której celem było tworzenie sieci domów kultury dostępnych dla całego społeczeństwa. Z uwagi na czas powstania obiektu, nie trudno wyznaczyć przywołane w nim architektoniczne wzorce. Mamy tu zarówno klasycyzm petersburski, nawiązujący to Teatru Aleksandryjskiego, jak i klasycyzm rodzimy. Monumentalne kolumnady i zdobione fronty wyraźnie odcinały się na tle zacofanej dzielnicy, jaką był w tym czasie Targówek. To też prowadzi do rozważań nad historią tego obszaru miasta.

Dawny Dom Kultury jako świadectwo historyczne

Kompleks zaprojektowany przez Buczkowskiego różnił się od tego, który na ulicy Kołowej powstał. Wynikało to z przeznaczonych na ten cel niewystarczających środków finansowych. Nie przeszkodziło to jednak w uwiecznieniu w nim socjalistycznego ducha odbudowywanej stolicy. Nowoczesne centrum kulturalne stanowiło wówczas obietnicę lepszego jutra dla Targówka i całego miasta. Zdaniem Lewickiego to najlepiej zachowany dokument, poświadczający o dążeniach do zmiany warunków życia mieszkańców tej ubogiej i zaniedbanej wówczas części Warszawy. Dom kultury miał nie tylko upiększać okolicę, ale przede wszystkim budować ducha nowej społeczności.

Tych, których interesują zabytki nie tylko w Polsce, zapraszamy do odwiedzenia innych serwisów, na których czekają ciekawostki z całego świata.