Kto musi pamiętać o przeprowadzeniu audytu energetycznego?

Audyt energetyczny to badanie pozwalające uzyskać szczegółowe informacje w zakresie zużycia energii, a w dalszej kolejności umożliwiające jego optymalizację. Kto musi pamiętać o przeprowadzeniu audytu energetycznego, a kto może wykonać go dobrowolnie? Jakie korzyści można w ten sposób osiągnąć? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Kto powinien pamiętać o przeprowadzeniu audytu energetycznego?

Jak wspomniano we wstępie audyt energetyczny to badanie, które pozwala uzyskać szczegółowe informacje w zakresie zużycia energii. Jest to zatem nie tylko wielkość zużycia energii, ale również maksymalne pobierane moce, poziom energii biernej, czy wiele innych danych. W tym miejscu warto podkreślić, że tego typu badanie na mocy Ustawy o efektywności energetycznej dla niektórych podmiotów jest obowiązkowe, a są to firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniały średniorocznie 250 lub więcej pracowników;
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych powyżej 50 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyniosły ponad 43 mln euro.

Istotne jest także to, że zgodnie z przepisami obowiązkowy audyt energetyczny należy przeprowadzać regularnie raz na cztery lata. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że tak naprawdę wykonać może go każda firma, która pragnie zoptymalizować koszty energii. Oczywiście dotyczy to podmiotów, które zużywają duże ilości energii elektrycznej, co wynika ze specyfiki ich działalności (np. przedsiębiorstwa produkcyjne). Trudno bowiem wymagać tego od jednoosobowych działalności gospodarczych, które w wielu przypadkach wykonują zlecenia poza siedzibą firmy (np. hydraulik, czy inni fachowcy z branży budowlanej).

Audyt energetyczny w firmie – jakie korzyści można osiągnąć?

Co sprawia, że audyt energetyczny przeprowadzają nie tylko firmy, które są do tego zobowiązane przepisami prawa, ale również inne podmioty? Oczywiście korzyści, które można w ten sposób osiągnąć. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim możliwość zoptymalizowania kosztów energii w przedsiębiorstwie, ponieważ podstawą tego typu działań jest właśnie audyt energetyczny. Optymalizacja kosztów energii przekłada się na realne oszczędności, co wynika z faktu, że pozwala m.in. wyraźnie ograniczyć zużycie. Szybko rosnące ceny energii sprawiają, że redukcja kosztów z każdym rokiem jest coraz bardziej zauważalna.

Na czym polega optymalizacja kosztów dostaw energii?

Optymalizacja kosztów energii to wielotorowe działanie, którego celem jest obniżenie rachunków za energię w firmie. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że nie chodzi wyłącznie o ograniczenie zużycia, co bezpośrednio przełoży się na niższe rachunki, ale także wdrożenie rozwiązań umożliwiających obniżenie zamówienia mocy, co pozwala dopasować ofertę do realnych potrzeb przedsiębiorstwa. Istotne jest także zredukowanie energii biernej, a co za tym idzie ograniczenie ryzyka naliczenia kar za jej przekroczenie. Wszystkie te działania przekładają się na oszczędności, a ich podstawą jest wspomniany wcześniej audyt energetyczny, który pozwala wykryć obszary, które warto zoptymalizować.

Podsumowując należy stwierdzić, że audyt energetyczny to badanie, o którym powinny pamiętać nie tylko firmy, które są zobowiązane prawnie do jego przeprowadzania, ale również wszystkie inne przedsiębiorstwa zużywające duże ilości prądu. Pozwala on bowiem przeprowadzić optymalizację kosztów dostaw energii, a co za tym idzie uzyskać realne oszczędności.