Kolejne czarne punkty nad wodami Mazowsza – policja apeluje o rozwagę

Służby apelują o wyjątkową ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Na Mazowszu tablice informujące o wysokim ryzyku związanym z kąpielą pojawiły się w 93 miejscach. Kolejne zostały wytypowane.

Czarne punkty wodne na Mazowszu

Mazowiecka policja poinformowała, że na terenie garnizonu mazowieckiego 93 punkty, które mogą być wykorzystane jako miejsca do kąpieli, oznaczono już jako lokalizacje niebezpieczne. Zdecydowanie o wymianie 22 tablic i usunięciu jednej. Cztery nowe tablice pojawią się w okolicach miejscowości Wierzbica, Kruki, Słopsk. Tam oznakowanie będzie informować o niebezpieczeństwie na terenie pokopalnianych wyrobisk. Także przy należących do miejscowości Godzisz stawach pojawią się podobne znaki.

Jak tłumaczyła reprezentująca policję Katarzyna Kucharska, takie działanie ma na celu zmniejszenie liczby nieszczęśliwych zdarzeń, do których dochodzi nad wodą każdego roku, zwłaszcza w okresie letnim. Dużą popularnością wśród sezonowych pływaków cieszą się niestrzeżone akweny wodne. Oczywiście, tak zwane dzikie plaże, to punkty mniej oblegane niż oficjalne, strzeżone kąpieliska. Jednak z tego powodu są też znacznie bardziej niebezpieczne. W razie jakiegokolwiek wypadku nie możemy liczyć na pomoc wykwalifikowanego ratownika.

Zachowajmy ostrożność!

Mazowiecka policja apeluje o zdrowy rozsądek i przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa, które obowiązują nad wodą. Wybór miejsc, w których zabroniono kąpieli, to tylko początek listy. Przebywanie w wodzie w stanie nietrzeźwości, skakanie do wody po długim przebywaniu na słońcu, skoki na główkę w niesprawdzonych miejscach. Także samotne kąpiele czy niewystarczająca uwaga poświęcona bawiącym się w wodzie dzieciom. Co roku z tych powodów dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, w których wczasowicze nie przestrzegają właśnie tych podstawowych zasad. Niestety, wiele z nich kończy się tragedią.