Karta Warszawiaka ze zmianami od czerwca

Zmiany w procedurze uzyskiwania Karty Warszawiaka. Jak informują urzędnicy, od czerwca wejście w jej posiadanie będzie o wiele prostsze.

Karta Warszawiaka tylko dla Warszawiaka

Jak przypomniał stołeczny ratusz, dla korzystających ze środków transportu miejskiego mieszkańców stolicy nadszedł czas zmian. Z pierwszym czerwca bowiem weszły w życie zmiany, dotyczące uchwały o obniżeniu cen biletów w Warszawskim Transporcie Publicznym. Zmiany te dotyczą osób, które zamieszkują na terenie Warszawy i tam również rozliczają się z podatków.

Dotychczas, aby zostać posiadaczem Karty Warszawiaka, nie wystarczyło jedynie być na terenie miasta zameldowanym. Jednym z wymaganych dokumentów umożliwiających wydanie karty, było zaświadczenie, potwierdzające rozliczanie podatku pochodowego właśnie w Warszawie. Od czerwca potwierdzenie takie nie jest już konieczne.

Nowe rozwiązanie zakłada, że wszelkie uprawnienia danej osoby będą widoczne na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innym nośniku akceptowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego. Informacje te będą powiązane ze stałym adresem zamieszkania danej osoby. Zmiany dotyczą również e-hologramu, którego ważność przedłużono do końca roku. Dzięki temu korzystający z e-hologramu pasażerowie, będą mieli zdecydowanie więcej czasu na przedłużenie jego ważności.

Rodzinnie również łatwiej..

Jak wynika z przedstawionych przez ratusz informacji, prościej będzie także tym, którzy starają się o Kartę Młodego Warszawiaka. Od tego miesiąca kwestię tę z powodzeniem załatwi jeden rodzic lub prawny opiekun dziecka. Podobnie wygląda kwestia Warszawskiej Karty Rodziny. Bilet imienny jest dostępny dla dzieci z rodzin posiadającej troje dzieci, w których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów jest zameldowany na pobyt stały w stolicy. Druga opcja pozwala na brak stałego zameldowania w Warszawie. Wówczas konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w warszawskim urzędzie skarbowym. Co ważne, nie ma tu wymogu osiągania dochodu.

Dla tych, którzy nie posiadają zameldowania na terenie miasta, nic się nie zmieni. Konieczne będzie okazanie pochodzącego z urzędu skarbowego w Warszawie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoby te również muszą wskazać swój adres zamieszkania na terenie stolicy.