Jakie są rodzaje lokat i co warto o nich wiedzieć?

Od października 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej ośmiokrotnie podniosła stopy procento-we. Efektem podwyżek są nie tylko wyższe raty kredytów z oprocentowaniem zmiennym, ale także wyższe oprocentowanie lokat. Jeśli kiedykolwiek rozważałeś zdeponowanie pieniędzy na lokacie to najlepszy moment, aby zrealizować swój plan. Co warto wiedzieć o lokatach? Pod-powiadamy.

Lokata bankowa to finansowy instrument, który pozwoli ci wygenerować bezpieczne, pewne i z góry określone zyski z inwestycji. Deponując środki na lokacie, twoje pieniądze będą na siebie zarabiać nawet wtedy, kiedy odpoczywasz, czyniąc oszczędzanie zupełnie bezwysiłkowym. Czym jest w praktyce lokata bankowa?

Co to jest lokata bankowa?

Lokata bankowa jest rodzajem umowy z bankiem. Na mocy jej zapisów deponent (klient) przekazuje bankowi określoną kwotę na konkretny okres. Pozyskane w ten sposób pieniądze bank przeznacza na udzielanie kredytów. Po zakończeniu umowy wypłaca deponentowi odsetki, które stanowią zysk z lokaty. Co ważne — jeśli wybierzesz lokatę o tradycyjnej konstrukcji, twoje oszczędności będą zamrożone, czyli niedostępne dla ciebie przez całą długość okresu lokacyjnego. Choć wcześniejsze zerwanie umowy i wypłata oszczędności są możliwe, taka decyzja będzie skutkować utratą wszystkich wypracowanych zysków. Chociaż wiele osób traktuje to jako wadę, warto spojrzeć na tę konstrukcję z innej strony. Jeśli wydajesz pieniądze lekką ręką i masz skłonność do impulsywnych wydatków, lokata pomoże ci okiełznać niekorzystny nawyk i zostawić oszczędności w spokoju. Zwłaszcza jeśli chcesz zgromadzić kapitał na konkretny cel: wkład własny do wymarzonego M, zakup samochodu czy remont domu.

Lokata lokacie nier
ówna

Wśród dostępnych na rynku produktów możesz znaleźć różne rodzaje lokat bankowych. Aby depozyt przyniósł ci oczekiwane korzyści, wybierz ten maksymalnie dostosowany do swoich potrzeb, oczekiwań i możliwości. Najważniejszym kryterium wyboru powinna być długość trwania okresu lokacyjnego.

Lokaty krótkoterminowe i długoterminowe

W zależności od długości trwania okresu lokacyjnego lokaty bankowe możemy podzielić na krótkoterminowe, trwające nie więcej niż 12 miesięcy, i lokaty długoterminowe, trwające dłużej niż 12 miesięcy. Zanim zdecydujesz, którą lokatę wybrać, zastanów się, na jak długo możesz zamrozić swoje oszczędności. Jeśli dysponujesz sporą kwotą, możesz podzielić kapitał na kilka części, każdą z nich umieszczając na lokacie o innej długości okresu lokacyjnego. Jeśli na twojej drodze staną nieprzewidziane wydatki, których nie będziesz w stanie sfinansować z bieżących środków, zlikwidujesz tylko jeden depozyt. Pozostałe wciąż będą dla ciebie pracować, generując zysk.

Rodzaje lokat bankowych a dodatkowe parametry

W zależności od dodatkowych parametrów: konstrukcji oprocentowania, sposobu założenia depozytu, możliwości zdeponowania określonych środków pieniężnych czy waluty lokaty, wśród lokat krótko- i długoterminowych możemy wyselekcjonować dodatkowo:

  • lokaty walutowe,
  • lokaty na nowe środki,
  • lokaty progresywne,
  • lokaty przez internet i telefon.

Lokaty walutowe

Lokaty walutowe to lokaty bankowe prowadzone w innej niż polska walucie. To, ile na nich zarobisz, zależy nie tylko od wartości oprocentowania, ale także od wahań kursowych. Takie produkty spełnią oczekiwania osób, które zarabiają, pobierają świadczenia lub mają oszczędności w zagranicznych walutach.

Lokaty na nowe środki

Lokata na nowe środki to lokata, na której zdeponujesz wyłącznie nowe środki finansowe. Każda instytucja finansowa określa własną definicję tego pojęcia. Takie produkty wyróżniają się ponadprzeciętnym oprocentowaniem. Pozwalają więc wygenerować wyższe niż na innych lokatach zyski.

Lokaty progresywne

Lokaty progresywne to lokaty, których oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, osiągając największą wartość pod koniec okresu lokacyjnego. W przeciwieństwie do lokat o tradycyjnej konstrukcji, wcześniejsze zerwanie lokaty progresywnej nie skutkuje utratą wszystkich wypracowanych zysków. Bank wypłaca z reguły odsetki za wszystkie pełne miesiąca trwania umowy.

Lokaty przez internet i telefon

Jeśli lubisz bankować wygodnie, załóż lokatę bankową przez internet i telefon, bez konieczności wizyty w oddziale banku.

Źródło:
https://direct.money.pl/artykuly/porady/jakie-sa-rodzaje-lokat