Jak zwiększyć efektywność ochrony osiedli mieszkalnych?

Bezpieczeństwo na osiedlu jest podstawą komfortu życia mieszkańców. Prewencja i ochrona dóbr materialnych, ludzkiego zdrowia oraz nieruchomości jest jednym z kluczowych elementów, na które zwracamy uwagę przy zakupie nowego lokum. Wobec tego jak zwiększyć efektywność ochrony osiedli mieszkaniowych?

Kwestia bezpieczeństwa jest niezwykle istotnym czynnikiem, który staramy się zapewnić naszym najbliższym oraz sobie. Nic zatem dziwnego, że w budynku mieszkaniowym oraz na terenie osiedla chcemy czuć się komfortowo. Zagrożenia wynikające z braku dostatecznej ochrony mogą być bardzo przykre i tragiczne w skutkach: uszczerbek na zdrowiu, kradzieże, napaści, włamania oraz niszczenie mienia. Jak zatem zapobiegać nieszczęściom i zwiększyć efektywność ochrony osiedli mieszkaniowych? 

Monitoring wizyjny – jakie przyniesie korzyści? 

Ochrona przy użyciu kamer cyfrowych jest coraz popularniejszą metodą zabezpieczania zamieszkałych terenów, budynków, szkół czy centrów handlowych. Monitoring wizyjny pozwala na stałą kontrolę rzeczywistych wydarzeń. System wykorzystuje w swoim działaniu technologię SMART. Zarejestrowany obraz przesyłany jest do centrum odbiorczego, gdzie zostaje poddany analizie przez wykwalifikowany personel. Korzyści wynikające z takiego rozwiązania to: 

  • szybkie wykrywanie niebezpieczeństw 
  • ochrona od napaści, włamań oraz kradzieży i dewastacji mienia
  • stała kontrola monitorowanego osiedla
  • zwiększenie bezpieczeństwa

Umiejętne rozmieszczenie urządzeń pozwala na dokładną obserwację, a jednocześnie często jest niewidoczne, co wpływa nie tylko na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, ale także ogólną prezentację terenu. Ponadto monitoring osiedla pozwala na kontrolę pojazdów na parkingu oraz nadzór wizyjny w garażach. Z kolei zapis z rejestru kamer może posłużyć jako dowód w sądzie, w sprawie przestępstwa popełnionego na zamieszkałym terenie. Warto więc zadbać o wyposażenie osiedla w monitoring. Sprawę tę dobrze jest powierzyć w ręce doświadczonych specjalistów. Doborem właściwego systemu kamer oraz kontrolą zapisu zajmują się wykwalifikowane firmy takie jak SVS.

Ogrodzenie zamieszkałego terenu 

Monitoring wizyjny, choć jest jedną z najskuteczniejszych metod ochrony, powinien być także wzbogacony o inne środki zwiększające bezpieczeństwo. Mowa tu przede wszystkim o solidnym ogrodzeniu. Teren zamknięty skutecznie ogranicza możliwość wtargnięcia intruza na plac osiedla. Szlabany na parkingach, otwierane najczęściej za pomocą pilotów, praktycznie eliminują problem wjazdu niechcianych gości. Domofony przy furtkach pozwalają natomiast kontrolować mieszkańcom, kto znajduje się na otaczającym obszarze. To z kolei skutecznie podnosi poziom bezpieczeństwa, ponieważ ogranicza możliwość wstępu na teren osiedla osobom niepożądanym. 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz ochrona dóbr i mienia jest niezwykle istotnym elementem, ograniczającym ilość przestępstw oraz zwiększającym poczucie komfortu. Monitoring osiedla oraz jego zabezpieczenie w postaci szlabanów czy ogrodzenia, to jedne z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod eliminowania potencjalnych zagrożeń. Warto zatem zadbać o zapewnienie należytego bezpieczeństwa, zarówno mieszkańcom jak i nieruchomościom.