Jak zmienić swoją firmę w “eko” i oszczędną energetycznie?

Działalność przedsiębiorstw przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, co w dobie kryzysu klimatycznego jest coraz poważniejszym problemem. Jego rozwiązaniem może być zwiększenie efektywności energetycznej firmy. Jak ją poprawić?

Szeroko pojęty biznes jest jednym z najważniejszych źródeł zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów cieplarnianych. Na szczęście wiedza na ten temat jest już dość powszechna – zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów. Ci drudzy, za pośrednictwem wyborów zakupowych, mogą w pewnym stopniu wpływać na działania podejmowane przez pierwszych. Niestety, często są one niewystarczające, przybierając formę np. tylko wymiany żarówek na energooszczędne. By efektywnie przyczynić się do spowolnienia zmian klimatycznych, konieczne są bardziej zdecydowane zmiany.

Jak biznes wpływa na środowisko naturalne?

Wpływ biznesu na środowisko naturalne nie zawsze jest jednoznaczny. Oczywiście najważniejszym zagadnieniem jest zapotrzebowanie na energię i związana z jego pokryciem emisja gazów cieplarnianych. Poza tym firmy mogą negatywnie oddziaływać na przyrodę poprzez zanieczyszczanie wód i gruntów, wylesianie i zmianę krajobrazu lub niszczenie bioróżnorodności. Takie skutki wynikają nie tylko ze standardowej działalności przedsiębiorstw. Często prowadzą do nich także awarie – dlatego ważnym aspektem ochrony środowiska jest też stworzenie jak najbardziej niezawodnej infrastruktury.

Ekologiczna i oszczędna energetycznie firma

Jako że właściwie każde przedsiębiorstwo zużywa duże ilości energii, to właśnie na tym aspekcie należy skupić się w pierwszej kolejności, szukając sposobów na uczynienie jej działalności bardziej ekologiczną. Starania te powinny objąć zarówno przejście na energię z przyjaznych naturze źródeł, jak i wprowadzenie rozwiązań pozwalających zmniejszyć zapotrzebowanie firmy. Najważniejsze aspekty energetycznej transformacji w biznesie to z całą pewnością:

 • zastosowanie OZE: montaż instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej nie tylko przyczyni się zmniejszenia śladu węglowego firmy, ale też pozwoli zmniejszyć koszty zakupu energii. Im większe przedsiębiorstwo, tym większe korzyści może odnieść dzięki OZE – nie tylko ze względu na większe zapotrzebowanie energetyczne, ale też większą powierzchnię, którą można zagospodarować na ten cel (np. dachy obiektów produkcyjnych itp.);
 • wymiana sprzętu i wyposażenia: stary lub niskiej jakości sprzęt zużywa więcej energii niż nowoczesne urządzenia. Dzięki wymianie możemy nie tylko zredukować ilość emitowanych gazów cieplarnianych, ale też zoptymalizować koszty działalności firmy;
 • zmiana dostawcy prądu na takiego z tańszą i lepiej dopasowaną do potrzeb naszego przedsiębiorstwa taryfą;
 • minimalizacja niepotrzebnego zużycia: duża część strat energii w firmie pochodzi np. z oświetlenia traktów komunikacyjnych. Stosując czujniki ruchu i włączając je tylko w razie potrzeby, możemy zapobiec tego typu problemom;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią: koszty związane z nadmiernym zużyciem energii można zminimalizować, stosując systemy informatyczne umożliwiające monitorowanie i kontrolowanie zapotrzebowania w czasie rzeczywistym.

Zadbaj o środowisko i finanse firmy z ON Media

Transformacja firmy w kierunku bardziej ekologicznego i ekonomicznego zarządzania zużyciem energii nie jest łatwym zadaniem – niezależnie od rozmiarów przedsiębiorstwa. Działania tego typu wymagają specjalistycznej wiedzy i znajomości aktualnej oferty rynku energetycznego. Dlatego planując takie inwestycje, warto skorzystać z fachowej pomocy. Oferuje ją ON Media. Współpracę najlepiej jest zacząć od audytu energetycznego przedsiębiorstwa, który pozwoli osiągnąć następujące cele:

 • redukcja energii biernej
 • optymalizacja mocy zamówionej;
 • weryfikacja odczytów;
 • wybór odpowiedniej grupy taryfowej;
 • pozyskiwanie danych o zużyciu online;
 • modernizacja układów pomiarowych.

Dzięki temu działalność firmy będzie pochłaniała mniej energii, a to przełoży się na niższe koszty prowadzenia biznesu i, co za tym idzie, pozwoli zredukować negatywny wpływ na środowisko. Ten drugi aspekt da zresztą jeszcze bardziej wymierne efekty w postaci poprawy wizerunku przedsiębiorstwa i wzrostu zaufania ze strony coraz bardziej świadomych ekologicznie klientów.