Jak wygląda i ile może trwać podział majątku w dużym mieście?

Jeśli chodzi o podział majątku, Warszawa to jedno z miast, w których zagadnienie to jest podejmowane niezwykle często. Nic dziwnego – im więcej miasto posiada mieszkańców, tym więcej toczy się w nim spraw rozwodowych. Tak naprawdę podział majątku należy do jednych z najtrudniejszych spraw działowych. Chociaż nie ma prawnego obowiązku dokonania go, warto to zrobić, by ostatecznie zamknąć pewien etap w życiu. Wcześniej trzeba poznać podstawowe informacje dotyczące majątku wspólnego i osobistego. Co należy wiedzieć o przebiegu procesu podziału majątku?

Czym jest majątek osobisty i wspólny?

Majątek osobisty małżonka nie podlega podziałowi po rozwodzie. Podział dotyczy wyłącznie majątku wspólnego. Trzeba mieć jednak na uwadze, że przy podziale majątku prowadzone są także rozliczenia dotyczące majątku osobistego. Majątek wspólny to ten powstający w momencie prawnego zawarcia związku małżeńskiego, z drobnymi wyjątkami. Obejmuje on przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków lub jednego małżonka w trakcie trwania wspólności majątkowej ustawowej. Podziału można w większości przypadków dokonać, dopiero gdy ustanie wspólność ustawowa małżeńska. Istnieją pewne wyjątki, gdy sąd ma prawo dokonać podziału w wyroku orzekającym rozwód na wniosek jednego z małżonków, jeśli jego przeprowadzenie nie będzie wiązało się z nadmierną zwłoką.

Jakie są sposoby podziału majątku wspólnego?

Małżonkowie mogą dokonać umownego lub sądowego podziału majątku. Podział umowny możliwy jest jedynie w sytuacji, w której obie strony są w stanie dojść do porozumienia. Zawierają wtedy umowę regulującą te kwestie. Podział może być całościowy bądź częściowy. Obowiązuje dowolna forma zawarcia umowy, poza sytuacją, w której w skład majątku wchodzi nieruchomość. Wtedy wymagany jest akt notarialny. Jeśli małżonkowie nie dojdą do porozumienia, mogą wystąpić o podział majątku do sądu rejonowego. Wniesienie wniosku kosztuje 1000 zł. Jeżeli jednak strony dołączą do dokumentu zgodny plan udziału, kwota spada do 300 zł. Na ogół majątek dzielony jest po połowie, lecz możliwe jest zażądanie przez jedną ze stron uwzględnienia stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do jego powstania.

Jak długo trwa sprawa o podział majątku w sądzie?

Roszczenia o podział majątku nie przedawniają się i mogą odbyć się również kilka lat po samym rozwodzie. Sprawy działowe w większości przypadków są czasochłonne i skomplikowane. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, następuje konieczność wycenienia wszystkich składników przez biegłych sądowych. Postępowanie może trwać w tym przypadku kilka lat. Łatwiej jest, gdy małżonkowie są zgodni w sprawie podziału, np. w wyniku negocjacji przedprocesowych. Jeśli złożą zgodny wniosek, mogą spodziewać się orzeczenia sądu już na pierwszej rozprawie. Wielu adwokatów podejmuje się reprezentowania klientów zarówno w sprawie rozwodowej, jak i w sprawie o podział majątku. Warszawa to miasto, w którym można znaleźć wielu dobrych profesjonalistów.