Inspektor Marek Boroń, pełniący funkcję Komendanta Głównego Policji, odwołuje zastępcę szefa policji w Warszawie, Judytę Prokopowicz

Decyzja o odwołaniu Judyty Prokopowicz z pozycji zastępcy Komendanta Stołecznego Policji została podjęta przez insp. Marka Boronia, który obecnie pełni obowiązki Komendanta Głównego Policji. Według wydanego komunikatu, kluczowe stanowiska kierownicze w strukturach policyjnych powinny być obsadzone jedynie przez osoby, które bezsprzecznie cieszą się zaufaniem społecznym i są gwarantem sprawiedliwego traktowania każdego obywatela.

Wspomniany komunikat, informujący o odwołaniu komisarz Judyty Prokopowicz, został opublikowany we wtorkowy poranek.

„Dnia 12 marca br., insp. Marek Boroń, pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji, podjął decyzję o odwołaniu komisarz Judyty Prokopowicz ze stanowiska zastępcy Komendanta Stołecznego Policji. Jak mówi wydany komunikat, osoby na stanowiskach kierowniczych w polskiej policji muszą być postaciami budzącymi zaufanie społeczne oraz gwarantującymi równość w traktowaniu wszystkich obywateli” – tak brzmiał tekst zamieszczony na portalu X.