Galeria Zachęta – nowoczesne spojrzenie na sztukę

Warszawa, jako stolica państwa, może poszczycić się wieloma miejscami na mapie godnymi odwiedzenia. Wliczają się do nich nie tylko obiekty o znaczeniu stricte historycznym, ale także te, ukazujące kulturę i przemiany, jakie zachodzą w umysłach artystów na gruncie pojmowania sztuki. Jednym z takich wartych odwiedzenia miejsc jest Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, w której prezentowane są najciekawsze zjawiska zachodzące w sztuce XX i XXI wieku.

Nie stała ekspozycja

Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie prezentuje w swoich wnętrzach dzieła wybitnych artystów polskich i twórców zagranicznych. Organizowane w jej murach wystawy czasowe przybliżyły odwiedzającym dzieła takich twórców jak Paweł Althamer, Marlene Dumas, Wlhelm Sasnak, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra czy Zbigniew Libera.

Jednym z zakresów działalności Galerii Zachęta są organizowane wystawy dotyczące konkretnych problemów. Mieliśmy już okazję zapoznać się z takimi tematami jak Klasycy XX wieku, Rewolucje 1968, In God We Trust, Kanibalizm? O zawłaszczeniach w sztuce i wiele innych. Część prac tworzonych przez artystów na te konkretne wydarzenia można później oglądać w zbiorach zgromadzonych w ramach kolekcji Galerii.

Misja Zachęty – na zachętę

Galeria Zachęta konsekwentnie realizuje swoje cele od pierwszych dni działalności. Wśród nich jest dążenie do upowszechniania wiedzy i edukacja w zakresie sztuki współczesnej XX i XXI wieku. Misję tę kierownictwo Galerii kieruje zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. W ramach jej działalności mieszczą się także obszerne publikacje poruszające problemy polskiego życia artystycznego po roku 1945.

Plany na przyszłość

Galeria Zachęta wraz z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych i Fundacją Centrum Cyfrowe podjęła się realizacji ogromnego projektów. Jego celem jest digitalizacja i udostępnianie zbiorów sztuki współczesnej odbiorcom w Polsce. Już w roku 2023 uruchomiony zostanie nowy system udostępniania zbiorów. Pozwoli on widzom zapoznać się z obszerną kolekcją Zachęty, w tym także rzeźb w technologii 3D. Wszystko to za pośrednictwem sieci internetowej.