Finalizacja następnej fazy odnowy Kościoła Świętego Jacka w Warszawie

Kolejna część prac przy kościele św. Jacka, prowadzonym przez zakon dominikanów w Warszawie, dobiegła końca. Ta świątynia jest szczególna, z racji swojej bogatej historii, której korzenie sięgają aż do XVII wieku. Aktualnie poddano renowacji główną nawę na parterze budynku, który znajduje się na Nowym Świecie. W tym miejscu tradycją stało się odprawianie “ostatniej mszy w mieście” każdej niedzieli.

Kościół położony na ulicy Freta jest cichym świadkiem czasów potopu szwedzkiego. Jego historia zaczyna się już podczas panowania Zygmunta III Wazy. Król ten przyczynił się do rozwoju stolicy poprzez przeniesienie tam rezydencji królewskiej. Jednak nie tylko to było jego osiągnięciem – miał również znaczący wkład w powstanie kościoła, który dzisiaj możemy oglądać przy ulicy Freta.

Ta m.in. przez niego wspomagana budowla powstała w latach 1603-1639, dzięki hojności warszawskich mieszczan. Wybudowany w stylu barokowym z domieszką elementów postgotyckich kościół, prawdopodobnie został zaprojektowany przez Giovanniego Battisty Trevana, a budować go miał murator Jan Włoch. Dodatkowo, król Zygmunta III Wazy ułatwił realizację tego przedsięwzięcia, zwalniając dominikanów od obowiązku płacenia publicznych danin i podatków związanych z tym projektem.