Droga ekspresowa S8 w Warszawie: nowy obszar ograniczonego użytkowania na ulicach Klaudyny i Gwiaździstej

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o konieczności stworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w związku z drogą ekspresową S8. Ten specjalny obszar będzie obejmował rejon ulic Klaudyny i Gwiaździstej w Warszawie. Ale co to oznacza dla miejscowej społeczności i jakie dokładnie lokalizacje będą dotknięte tym działaniem? Szczegóły są przedstawione poniżej.

Komisja Ochrony Środowiska działająca przy wojewódzkim sejmiku wyraziła swoje poparcie dla projektu uchwały dotyczącej utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wzdłuż drogi ekspresowej S8 w Warszawie. W uzasadnieniu do projektu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, będąca zarządcą tej drogi, dostarczyła dokumenty, które pokazują, że zastosowane rozwiązania techniczne na pewnym fragmencie trasy S8 – od węzła Powązkowska do węzła Marki – nie zapewniają skutecznej ochrony dla mieszkańców trzech nieruchomości:

  • ul. Klaudyny 4,
  • ul. Klaudyny 6,
  • ul. Gwiaździstej 15A.