Demografia województwa mazowieckiego: spadek liczby urodzeń i wzrost mediany wieku w 2022 roku

W 2022 roku odnotowano istotną zmianę w statystykach demograficznych Mazowsza. Z jednej strony, liczba nowo narodzonych dzieci zanotowała wyraźny spadek o 6,8% w porównaniu do poprzedniego roku. Z drugiej strony, wartość mediany wieku mieszkańców tego regionu wzrosła – wynika to z danych przedstawionych we wtorkowy Światowy Dzień Ludności przez Urząd Statystyczny w Warszawie.

Marcin Kałuski, rzecznik prasowy Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych, podał konkretne dane dotyczące liczby urodzeń na terenie całego kraju oraz specyficznie dla Mazowsza. W całej Polsce w 2022 roku urodziło się 305 132 dzieci, co stanowi spadek o 8% wobec 2021 roku. Na terenie województwa mazowieckiego przyszło natomiast na świat 50 249 maluchów, a więc o 6,8% mniej niż rok wcześniej. Początek życia na świecie zanotowało także mniej dzieci w stolicy – o 8,5% mniej, co przekłada się na liczbę 18 081 noworodków.

Informacje z Urzędu Statystycznego w Warszawie pokazują również, że w 2022 roku zarejestrowano mniej zgonów niż w roku poprzednim. W skali całego kraju odsetek ten spadł o 13,7%, co odpowiada liczbie 448 448 osób. Na Mazowszu zanotowano zmniejszenie o 14,8% (62 621 osób), zaś w Warszawie – o 14,6% (20 501 osób).

Rzecznik zauważa również wzrost mediany wieku mieszkańców Mazowsza o 0,4 roku. Jak podkreślił, statystyczny mieszkaniec tego regionu jest już znacząco starszy niż 41 lat. W całej Polsce mediana wieku wynosiła w 2022 roku 42,3 lat, dla mieszkańców Mazowsza – to wartość równa 41,3 lat, a dla warszawiaków – jest to liczba lekko poniżej tej granicy, bo wynosząca dokładnie 40,7 lat.