Co można zobaczyć nieopodal, czyli zwiedzanie okolic Warszawy. Ciechanów – Zamek Książąt Mazowieckich

Warszawa, choć z pewnością pierwsza na liście turystów odwiedzających nasz kraj, nie jest jedynym celem podróży na Mazowsze. Znajdujące się w pobliżu stolicy miejscowości również przyciągają odkrywców historii, pasjonatów sztuki i architektury. Jednymi z tych obiektów, które wzbudzają znaczne zainteresowanie, są pałace i zamki. Jeden z nich możemy odwiedzić w Ciechanowie.

Od grodu do miasta..

Początki Ciechanowa sięgają co najmniej X wieku. W następnym stuleciu funkcjonował już na tym terenie gród, który pod koniec wieku wzbogacono o cztery kościoły. Ze względu na swoje położenie był to jeden z ważniejszych ośrodków Mazowsza. Prawa miejskie Ciechanów uzyskał około roku 1400 z rąk księcia Janusza I Starszego.

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Często atakowany przez Pomorzan, Prusów i Litwinów, a w późniejszym okresie również przez rycerzy zakonu krzyżackiego, w miarę upływu czasu Ciechanów rozwijał się w kierunku obronnego grodu. Pierwszy zamek wybudowany z drewna pojawił się nad rozlewiskiem rzeki Łydyni pod koniec XIII wieku. Następnie, za sprawą Siemowita III, przeobraził się w budowlę murowaną, wzniesioną w roku 1355.

Pierwsza przebudowa zamku miała miejsce w roku 1370, kiedy to znacznie go rozbudowano. Do dalszych prac przystąpił w roku 1399 Janusz I Starszy, czyniąc z niego książęcą rezydencję. Nie zrezygnowano jednak z funkcji obronnej. Wręcz przeciwnie. Dodatkowe umocnienia zaowocowały zlokalizowaniem na terenie obiektu skarbca.

Pod opieką Korony, aż po upadek..

Gdy w roku 1526 Mazowsze włączono do Korony, zamek obrano za siedzibę starostów królewskich. W roku 1547 opiekowała się nim królowa Bona. Niestety od końca wieku XVI zamek stopniowo podupadał. Do znacznych zniszczeń przyczyniły się w roku 1657 wojska szwedzkie. Kolejne lata to kolejne dewastacje murów i budynków wewnątrz grodu.

Ku nowej świetności..

Lepsze czasy dla Zamku Książąt Mazowieckich nastały w wieku XIX i XX, kiedy to znalazł się on w posiadaniu rodziny Krasińskich. Doprowadzili oni do solidnych prac rekonstrukcyjnych obiektu. Kolejne prace objęły już okres powojenny. Dziś nad zamkiem w Ciechanowie pieczę sprawuje Muzeum Szlachty Mazowieckiej, które dokłada starań, by przywrócić swego podopiecznego dawnej świetności.