Centralny Port Komunikacyjny w drodze ku nowoczesności: Zakrojone na szeroką skalę plany dotyczące Kolei Dużych Prędkości

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) nieustannie podąża ścieżką transformacji, dążąc do stania się zaawansowanym hubem transportowym, który zaoferuje efektywne i szybkie możliwości połączeń kolejowych między kluczowymi miastami naszego kraju. W najnowszym zwrocie na tej drodze rozwoju, CPK posunęło się do zawarcia umowy o wsparcie finansowe dla ambitnego projektu budowy linii Kolei Dużych Prędkości (KDP), która ma łączyć Warszawę z Łodzią. Dofinansowanie, które wynosi ponad 290 milionów złotych, jest fundowane przez europejski instrument CEF pod hasłem “Łącząc Europę”.

Podpisana dzisiaj umowa jest kamieniem milowym w procesie tworzenia kompleksowej dokumentacji projektowej oraz innych niezbędnych dokumentów, które będą potrzebne do uzyskania odpowiednich pozwoleń związanych z prawem wodnym i decyzji o lokalizacji dla 140-kilometrowego odcinka Kolei Dużych Prędkości biegnącego między Warszawą, Centralnym Portem Komunikacyjnym a Łodzią.

Dokumentacja projektowa, której wartość szacuje się na blisko 350 milionów złotych, zostanie pokryta w 85% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Linia kolejowa Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław jest istotnym elementem tak zwanej “kolejowej litery Y”, która została uwzględniona w Europejskim Korytarzu Transportowym TEN-T łączącym Morze Północne z Morzem Bałtyckim.