Budowa publicznej szkoły podstawowej w Warszawie finansowana przez prywatnego inwestora

Prywatny deweloper, Grupa Echo Investment, oficjalnie rozpoczął proces budowy szkoły podstawowej dla 450 uczniów, zlokalizowanej przy ulicy Konstruktorskiej w stolicy Polski, Warszawie. Jest to precedens nie tylko na skalę miasta, ale i całego kraju – to pierwszy raz, kiedy finansowanie publicznej placówki edukacyjnej zostanie pokryte ze środków prywatnych. Całość jest realizowana w ramach ustawy potocznie nazywanej “lex deweloper”. Oczekuje się, że pierwsza grupa uczniów rozpocznie naukę w nowo powstałej placówce we wrześniu 2025 roku.

Finansowana przez prywatną firmę szkoła zostanie przekazana jako dobro publiczne dla miasta Warszawy. Budowa tej placówki edukacyjnej jest integralną częścią realizowanego przez spółkę Archicom z Grupy Echo Investment projektu o nazwie Modern Mokotów. Plan inwestycyjny zakłada wybudowanie aż do 1,6 tys. mieszkań na terenie ograniczonym ulicami Marynarską, Wołoską, Domaniewską i Postępu. Szkoła podstawowa będzie elementem niezbędnym dla obsługi życia społecznego tego nowego osiedla.

W wyniku porozumienia z władzami miasta, deweloper zobowiązał się do sfinansowania budowy szkoły na terenach, które według planu miejscowego mają odrębne przeznaczenie. Nastąpiło już oficjalne podpisanie aktu erekcyjnego i rozpoczęcie budowy, a także zaprezentowano wizualizacje przyszłej placówki edukacyjnej.