Brakujące ogniwo między Warszawą a Trójmiastem – postęp prac budowlanych na drodze ekspresowej

Pomimo że Warszawa i Trójmiasto to dwa istotne ośrodki miejskie w Polsce, nadal nie są one połączone bezpośrednią trasą ekspresową. Jednak sytuacja ta jest stopniowo zmieniana dzięki ciężkiej pracy na kolejnych odcinkach, które mają na celu usprawnienie i przyspieszenie podróży między tymi aglomeracjami. Niestety, prace te prowadzą do pewnych utrudnień, które są szczególnie intensywnie odczuwane przez kierowców podczas szczytów komunikacyjnych.

Na chwilę obecną kierowcy mogą korzystać z 275-kilometrowej drogi ekspresowej, która rozciąga się od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Ci, którzy podróżują z Pomorza w kierunku Warszawy, muszą jednak liczyć się z poważnymi problemami komunikacyjnymi w okolicach Płońska.

Prace budowlane zostały zaplanowane na cztery główne odcinki:

  • Płońsk Południe (Siedlin) – Załuski o długości 12,9 km,
  • Załuski – Modlin na odcinku 12 km,
  • Modlin – Czosnów to odcinek o długości 9,7 km,
  • Czosnów – Kiełpin o długości 9 km.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują od 13 czerwca 2024 roku, począwszy od miejscowości Zakroczym. Ruch dla obu kierunków został przekierowany na tymczasową jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3 metrów każdy, zarówno w kierunku Warszawy jak i Gdańska. Ograniczenie prędkości wynosi 70km/h. Wykonawca prac budowlanych ma zamiar kontynuować budowę głównego ciągu S7.