Brak powiększonych ogródków restauracyjnych na placu Zbawiciela w tym roku

W 2021 roku władze miasta postanowiły nie przeznaczać jednego pasa jezdni na placu Zbawiciela na rzecz zwiększenia powierzchni ogródków restauracyjnych. Przyczyną takiej decyzji jest gromadzenie się problemów komunikacyjnych w okolicy tego miejsca. Informacje o tej sytuacji przekazali ówczesnym aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Aktywiści podali niepokojące wiadomości dotyczące jednego z kluczowych placów w mieście, informując o nich publicznie jako pierwsi: “W tym roku NIE będzie powiększonych o pas jezdni ogródków kawiarnianych na placu Zbawiciela” – głosi ich wpis w mediach społecznościowych.

Konsekwencje tej decyzji potwierdziła również instytucja odpowiedzialna za zarządzanie drogami – Zarząd Dróg Miejskich (ZDM). Jak wyjaśnił Mikołaj Pieńkos z ZDM, decyzja o niewykorzystaniu jednego pasa jezdni została podjęta przez Biuro Zarządzania Ruchem, ponieważ w bliskim sąsiedztwie placu Zbawiciela występuje duża liczba utrudnień komunikacyjnych. Jednym z nich jest objazd związany z budową linii tramwajowej prowadzącej do Wilanowa, który przebiega w tym właśnie rejonie.