Biskup senior Archidiecezji Warszawskiej, Marian Duś, zmarł po długiej chorobie

W czwartek, 09 września 2021 roku, po długiej chorobie, w wieku 83 lat zmarł Biskup senior Archidiecezji Warszawskiej, Marian Duś. O śmierci duchownego informację przekazali przedstawiciele archidiecezji.

“Po długiej chorobie zmarł dziś w godzinach popołudniowych biskup Marian Duś. W latach 1986-2013 był biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. Dewizą jego biskupiego posługiwania były słowa: ‘W krzyżu zbawienie’. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie” – brzmi komunikat archidiecezji warszawskiej.”

Kim był biskup Marian Duś?

Biskup Marian Duś urodził się 25 czerwca 1938 roku w Róży, w diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie 6 czerwca 1968 roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwsze lata posługi kapłańskiej odbywał jako wikariusz w Grójcu. Po ukończonych z tytułem doktora filozofii w zakresie nauk społecznych studiów objął funkcję prefekta w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Tam również urzędował jako wykładowca socjologii, a następnie proboszcz w Pyrach i dziekan dekanatu piaseczyńskiego.

Od czasu mianowania na biskupa

07 grudnia 1985 roku Marian Duś został przez papieża Jana Pawła II mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej i biskupem tytularnym Thenae. W styczniu roku następnego przyjął sakrę biskupią z rąk prymasa Józefa Glempa podczas obchodów Objawienia Pańskiego. Jako swoje biskupie zawołanie, z którym identyfikował się przez wszystkie lata swojej działalności duszpasterskiej, wybrał słowa “W krzyżu zbawienie”. Następnie ustanowiony został wikariuszem generalnym, a jego opiece powierzono opiekę nad wydziałem budowy kościołów oraz wydziałem spraw sakramentalnych Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Biskup Duś był także przewodniczącym wydziału duszpasterstwa. Większość swoich działań kapłańskich kierował do młodzieży, poświęcił się służbie liturgicznej, ruchom młodzieżowym i życiu duchowemu kapłanów, co zaowocowało m.in. zorganizowaniem tzw. dni skupienia kapłanów oraz przygotowaniem formacji permanentnej duchowieństwa.

W 1980 roku wybrano go na członka Rady Kapłańskiej, w której pełnił funkcję sekretarza. Po otrzymaniu sakry biskupiej został zastępcą przewodniczącego tej rady. Brał udział w pracach Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej oraz był członkiem Rady ds. Ekonomicznych oraz Komisji Głównej IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego sekretariatu. Jako prezes zarządu Fundacji Budowy Świątyni Opatrzności Bożej oddał liczne zasługi przy wznoszeniu i kościołów i innych obiektów parafialnych.

Dnia 4 listopada 2013 papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa Mariana Dusia z pełnionej funkcji biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej. Rezygnacja złożona została zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego.