Bezpieczny dom – jakie parametry na etapie budowy mają znaczenie?

Budowa wymarzonego domu to nie tylko zadbanie o jego estetyczny wygląd czy funkcjonalny rozkład pomieszczeń. Na etapie projektu niezwykle ważną kwestią jest wybór rozwiązań technologicznych, w tym także wybór materiału konstrukcyjnego, takiego który zapewni domownikom bezpieczeństwo na wypadek nieprzewidzianych zagrożeń, np. pożaru. Przepisy przeciwpożarowe należą do jednych z najbardziej restrykcyjnych, jeśli chodzi o wznoszenie budynków. Na jakie materiały postawić, aby spełnić te wymagania?

Klasa odporności ogniowej – co mówi prawo?

Decydując się na budowę domu, należy pamiętać, że poszczególne elementy jego konstrukcji muszą spełniać wymagania dotyczące ich odporności ogniowej. Przepisy prawa budowlanego jasno wskazują, że wszelkie budynki należy projektować i wznosić tak, aby w sytuacji zagrożenia pożarem nośność konstrukcji była utrzymana przez określony czas, a ryzyko rozprzestrzeniania się ognia było jak najmniejsze.

Odpowiednia odporność ogniowa przegród budowlanych ma zapewnić również należyte warunki do ewakuacji mieszkańców i bezpieczeństwo służb podczas interwencji. Kluczowe wymagania w tym zakresie definiuje klasa odporności ogniowej przegrody wzniesionej z konkretnego materiału murowego, klasyfikacja obejmuje trzy podstawowe kryteria:

  • nośność (R) – kryterium spełnione, kiedy funkcja nośna zostaje zachowana przez wymagany czas oddziaływania ognia;
  • szczelność (E) – kryterium spełnione, jeżeli skutecznie zapobiegnie przenikaniu się płomieni i gorących gazów przez część konstrukcji;
  • izolacyjność (I) – kryterium spełnione, jeżeli średni przyrost temperatury na całej nienagrzewanej powierzchni ograniczy się do 140 K, a maksymalny przyrost temperatury w dowolnym punkcie tej powierzchni nie przekroczy 180 K.

W zależności od tego czy ściana pełni funkcje konstrukcyjne czy też nie jej odporność ogniowa może być określana poprzez kryteria REI bądź EI.

Niepalne materiały budowlane – gdzie ich szukać?

Klasyfikacja odporności ogniowej przegród budowlanych to jednak nie wszystko, jeśli chodzi o  definiowanie bezpieczeństwa pożarowego budynku. Niemniej istotne jest kryterium materiałowe, inaczej mówiąc – klasa reakcji materiału na działanie ognia.

Ognioodporność materiału budowlanego, w postaci klasy reakcji na ogień można ocenić na podstawie zapisów normy PN-EN 13501-1+A1:2010 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”.

W najbezpieczniejszej klasie reakcji – A1 klasyfikowane są m.in. H+H Beton komórkowy, ale także H+H Silikaty. To oznacza, że są to materiały murowe całkowicie niepalne. Odpowiadają najostrzejszym wymaganiom. Warto podkreślić, że beton komórkowy i silikaty nie przyczyniają się również do zadymienia budynku czy do pojawienia się zjawiska płonących kropli. To wszystko sprawia, że konstrukcje wzniesione z tych materiałów są w pełni bezpieczne.